Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 12 april 2018, Av michael

Blodtrycket – bra att hålla koll på när du är gravid

Vad mäts vid en blodtrycksmätning?

Man mäter både det högsta trycket, övertrycket, och det lägsta, undertrycket, från pulsvågen som bildas när hjärtat drar ihop sig. Övertrycket är det maximala tryck som bildas i en pulsåder (artär) precis när hjärtat drar ihop sig och pressar ut blodet i ådrorna. Undertrycket är det lägsta trycket som blodet utövar på pulsåderns vägg när det strömmar fritt genom en pulsåder.
Undertrycket är särskilt viktigt för att diagnostisera för högt blodtryck (hypertoni). Dessutom ingår det i beräkningen av medelblodtrycket, som används för att värdera blodtryckssänkande medicin.

Hur mäter man blodtrycket?

Först och främst är det viktigt att du är avslappnad och i vila. Det betyder att du helst ska ta det lugnt tio minuter innan blodtrycket ska mätas. Blodtrycket kan mätas på flera olika sätt, beroende på vad det ska användas till. Så här går den vanligaste blodtrycksmätningen till:
Du sitter avslappnad på en stol, eventuellt med höger arm vilande på ett bord. En blodtrycksmanschett som innehåller en uppblåsbar ballong, kopplad till en tryckmätare, placeras på din högra överarm.

Ballongen blåses upp och du kan känna ett stigande tryck på överarmen.

Den som undersöker lyssnar med ett stetoskop i armvecket, medan luften långsamt släpps ut igen.
Övertrycket avläses första gången det hörs en puls. Ljudet blir långsamt svagare och till sist försvinner det helt. Undertrycket avläses när pulsljudet inte hörs längre.

Blodtrycket mäts i en enhet som heter millimeter kvicksilver (mmHg). Ett viloblodtryck som är högre än 150/90 (över-/undertryck) uppfattas i allmänhet som förhöjt.

Varför mäter man blodtrycket under graviditet?

Normalt så sjunker blodtrycket något i början på graviditeten och ligger som lägst i mitten av graviditeten för att under de sista tre månaderna sakta återgå till den normala nivån.

Om blodtrycket stiger över den normala nivån kan det vara tecken på en sjukdom som kallas havandeskapsförgiftning (preeklampsi). Havandeskapsförgiftning kan förosaka trötthet, huvudvärk och synrubbningar hos kvinnan och dålig tillväxt hos fostret samt för tidig förlossning.

Lågt blodtryck och svimning

Lågt blodtryck är vanligtvis ett tecken på hälsa och god kondition och allmänt sett ett önskvärt tillstånd under graviditet.
Om blodtrycket faller mycket plötsligt eller blir mycket lågt kan det emellertid leda till yrsel och svimning.

» Klicka här för att läsa om blodtrycksfall

Blodtrycket ska mätas vid första besöket hos barnmorskan för att man ska få ett utgångsvärde, och sedan vid varje besök på MVC.