Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 10 juli 2018, Av michael

Munherpes

Infektion med Herpes under graviditet

Det finns fall då en infektion med Herpes simplex typ 1 kan ge allvarliga symtom, men det är ovanligt.

Om man är gravid och för första gången får munherpes med blåsor under senare delen av graviditeten eller kring förlossningen, finns en risk att viruset överförs till det nyfödda barnet. Eftersom modern inte hunnit bilda några antikroppar mot viruset som hon fört över till barnet kan det få en mycket spridd, allvarlig herpesinfektion.

Om man misstänker att modern har en förstagångsinfektion så tas blodprov för att säkerställa det. Om det är så behandlas kvinnan och det förlösta barnet med antivirusmedicin.

Om man har återfall av munherpes under graviditeten innebär det ingen ökad risk för barnet att smittas eftersom antikroppar då har hunnit föras över till barnet.

En god förutsättning för att herpes inte skall ge problem under graviditet är därför att ha en känd infektion och att berätta om den för sin barnmorska och gynekolog.

Det är speciellt under de första tre månaderna som man skall vara försiktig med läkemedel och då avser man alla läkemedel. Ett skäl till detta är det förekommer missbildningar utan att läkemedel är inblandade men har man ätit en medicin är det svårt att frigöra sig från tanken att det kunnat undvikas om jag inte tagit läkemedlet ifråga.

Därför bör du alltid prata med din barnmorska eller läkare innan du använder läkemedel om du är gravid, misstänker graviditet eller om du ammar.

Tips!

För många med munherpes fungerar vanlig honung som lindrande, och ibland tom mer läkande bättre än läkemedel.

Vanliga läkemedel mot munherpes

Det är speciellt under de första tre månaderna som man skall vara försiktig med läkemedel och då avser man alla läkemedel. Ett skäl till detta är det förekommer missbildningar utan att läkemedel är inblandade men har man ätit en medicin är det svårt att frigöra sig från tanken att det kunnat undvikas om jag inte tagit läkemedlet ifråga.

Därför bör du alltid prata med din barnmorska eller läkare innan du använder läkemedel om du försöker bli gravid, misstänker graviditet, är gravid eller om du ammar.

Jag varken vill eller vågar skriva om just läkemedel på niomanader.se eftersom det är så lätt att besökare godtar endast min information här och därmed inte bryr sig om att prata med en barnmorska, läkare eller läkemedelsexpert.

Därför har jag istället valt att länka till två mycket bra sidor som brukar användas som referens:

» www.fass.se
» www.1177.se

Ta alltid kontakt med din barnmorska eller läkare om du försöker bli gravid, misstänker graviditet, är gravid eller ammar och planerar att använda/använder läkemedel.