Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 10 juli 2018, Av michael

Urinvägsinfektion (UVI)

En urinvägsinfektionen är begränsad till blåsan och urinröret. För kvinnor är det en vanlig och normalt ofarlig åkomma, som kan behandlas med antibiotika om besvären blir stora. Om man har en vanlig enkel urinvägsinfektion och i övrigt är frisk behövs inte alltid läkemedelsbehandling. Man avgör själv när man har så mycket besvär att man behöver läkemedel.

Men om man är gravid så är det väldigt viktigt med behandling och därför ska man alltid kontakta läkare, i första hand på vårdcentralen, om man har besvär som tyder på urinvägsinfektion och dessutom är gravid.

Njurbäckeninflammation

Vid njurbäckeninflammation har bakterierna spritt sig till njurarna. Det är ett betydligt allvarligare tillstånd än blåskatarr. Utan behandling kan njurarna skadas och bakterierna kan sprida sig ut i blodet.

Vid njurbäckeninflammation krävs antibiotika, som stannar kvar i själva njuren och inte följer med urinen direkt till blåsan.

Om man tror att man har fått njurbäckeninflammation bör man genast kontakta läkare, i första hand på närmaste vårdcentral.

Bakterier men inga besvär

Man kan ha bakterier i urinen utan att ha några besvär. Det kallas ABU, asymtomatisk bakteriuri. Det betraktas inte som en sjukdom. och försvinner oftast av sig själv. Ibland kan det orsaka njurbäckeninflammation, exempelvis hos gravida kvinnor därför bör gravida kvinnor alltid vara extra uppmärksamma.

Eftersom ABU inte är en sjukdom behövs ingen behandling. Det finns inte någon anledning att ta prov för att se om det finns bakterier i urinen om man inte har några besvär från urinvägarna. Undantag är om man är gravid, om man ska opereras i urinvägarna eller har någon allvarlig sjukdom som nedsätter motståndskraften.

Kontroll efter behandling krävs ibland

Gravida kvinnor samt de som haft njurbäckeninflammation ska som regel lämna ett urinprov för kontroll. Ibland krävs också ett läkarbesök. För övriga gäller: känner man sig bra, är man det också.