Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 27 augusti 2018, Av Ane Jönsson

Blodtrycksfall under graviditeten

Vad orsakar svimmning?

Den i särklass vanligaste orsaken till att man svimmar är ett tillfälligt blodtrycksfall.

Ett tillfälligt blodtrycksfall kan uppstå när kroppen inte hinner få upp blodtrycket när man ändrar läge, till exempel ställer sig upp.

Man kan även få ett blodtrycksfall till följd av en omedveten reflex. Reflexen kan utlösas av obehagliga upplevelser, till exempel att se blod eller liknande. Även smärta kan utlösa en sådan reflex. Det samma gäller andra pressade situationer.

Kräkningar kan också vara en utlösande orsak.

 

Vad händer?

Vid ett typiskt svimningsanfall blir man blek och kallsvettig. Man känner oftast yrsel och ett visst illamående, varpå det svartnar/flimmrar för ögonen och därefter svimmar man. Oftast brukar man hinna sätta eller lägga sig. Den som är i närheten brukar också se när någon håller på att svimma och kan hjälpa till.

Själva avsvimningen, när man är medvetslös, är kortvarig, högst ett par minuter, men för det mesta kortare än så. När man vaknar kan man känna sig lite matt, men efter några minuter känner man sig helt återställd.

 

Vad skall jag göra om jag är på väg att svimma? 

Om ett svimningsanfall är på väg är det bästa man kan göra att lägga sig ner, gärna med benen lite högre än huvudet – då rinner blodet lättare tillbaka till huvudet.

Om det inte är möjligt att lägga sig, kan man prova att sätta sig, gärna på huk, med huvudet mellan knäna.

 

Hur kan jag undvika att svimma? 

Om man hör till dem som svimmar lätt, ska man vara uppmärksam på de situationer som kan utlösa svimningsanfallen och försöka undvika dem.

Har man till exempel lågt blodtryck kan det vara bra att resa sig försiktigt, speciellt när man stiger ur sängen på morgonen.

 

Källor:

Läs mer om blodtrycksfall

Läs mer om yrsel här