Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 19 augusti 2021, Av Ane Jönsson

Blodtrycksförändringar under graviditet – Hur du håller koll på det?

Blodtrycksförändringar under graviditeten

Clearblue Blodtrycksmätare för graviditetI början av graviditeten är det vanligt med blodtrycksförändringar, t.ex. att man får något lägre blodtryck, man kan då känna sig yr, svimfärdig och ha problem att stå upp längre stunder. Tänk därför på att inte resa dig för snabbt och försök undvika situationer där du är tvungen att stå upp länge.

Längre in i graviditeten stiger blodtrycket igen och man känner sig piggare. Mot slutet är det viktigt att hålla blodtrycket under uppsikt så att det inte går upp för mycket, ett högt blodtryck kan vara tecken på havandeskapsförgiftning. Därför kontrolleras blodtrycket regelbundet på MVC eller  på barnmorskemottagningen. För många kan oro uppstå kring blodtrycksförändringar – särskilt under graviditeten.

Nu finns det möjlighet att kolla blodtrycket regelbundet även hemifrån med hjälp av en blodtrycksmätare. Clearblue har utvecklat en blodtrycksmätare så att du kan mäta blodtrycket själv.

Blodtrycksmätaren är godkänd och pålitlig under graviditeten och kan göra att du känner dig lugnare eftersom du kan ha 100 % koll på trycket och snabbt se eventuella blodtrycksförändringar.

Hur avläser jag mätningen?

Mätningen är uppdelad i systoliskt och diastoliskt blodtryck, det förstnämnda är alltid den högsta siffran eftersom att det mäts när hjärtat pumpar eller matar ut blod medan diasystoliskt mäter trycket när hjärtat vilar.

Man mäter alltså både det högsta trycket, övertrycket, och det lägsta, undertrycket, från pulsvågen som bildas när hjärtat drar ihop sig. Övertrycket är det maximala tryck som bildas i en pulsåder (artär) precis när hjärtat drar ihop sig och pressar ut blodet i ådrorna. Undertrycket är det lägsta trycket som blodet utövar på pulsåderns vägg när det strömmar fritt genom en pulsåder.

Vad är normalt blodtryck?

Undertrycket är särskilt viktigt för att diagnostisera för högt blodtryck (hypertoni).

Riktlinjer att följa är att inte överstiga 140/90, om så är fallet skall läkare kontaktas.

Köpa blodtrycksmätare

Clearblue Blodtrycksmätare för graviditetPassa på, just nu har Billiga-Tester ett mycket bra erbjudande på just Clearblue Blodtrycksmätare.

Källor:

Vårdguiden om havandeskapsförgiftning

Därför ska du hålla koll på ditt blodtryck