Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 12 april 2018, Av michael

Havandeskapsförgiftning

Vad är havandeskapsförgiftning?

Havandeskapsförgiftning innebär förenklat att blodkärlen drar ihop sig vilket kan medföra att blodtillförseln till/genom moderkakan försämras och/eller att blodproppar täpper till de fina kärlen i moderkakan.
Havandeskapsförgiftning, som även kallas preeklampsi / preeclampsi / toxicos / toxikos, drabbar ungefär 5-10% av alla gravida kvinnor i världen men i norden är siffran lägre, ca 2-4%. Omkring 2 av 3 drabbade är förstföderskor.
Hos en tiondel av de som drabbats övergår havandeskapsförgiftningen i sin svåraste form som kallas eklampsi.

Varför får man havandeskapsförgiftning?

Man vet inte med 100%-ig säkerhet orsaken till att kvinnor utvecklar havandeskapsförgiftning.

Hur upptäcker man det?

Vid havandeskapsförgiftning brukar man se att blodtrycket stiger och ett urinprov hos barnmorskan brukar då också uppvisa äggvita i urinen. Äggvita i urinen är ett tecken på att njurarna är påverkade. De flesta gravida kvinnor har en mindre mängd (+1) äggvita i urinen under graviditeten, men när värdet är över +1 så kallar man det förhöjt.

» Läs mer om vad som händer på MVC

Havandeskapsförgiftning kan i väldigt sällsynta fall utvecklas till eklampsi, vilket leder till kramper som kan vara livshotande för både barnet och mamman.

Riskgrupper

Befinner man sig i någon av riskgrupperna så är risken avsevärt större att man drabbas av havandeskapsförgiftning och att tillståndet återkommer om man blir gravid igen.
Riskgrupperna är:
» Familjär förekomst av havandeskapsförgiftning (Mormor, mamma, syskon)

» Förstagångsgraviditet (6-8 ggr högre risk än hos omföderskor)
» Ålder 40 år
» Tidigare graviditet med havandeskapsförgiftning
» Kroniskt högt blodtryck
» Annan kärlsjukdom
» Diabetes
» Fetma: BMI (Body Mass Index) högre än 30

När uppträder det oftast?

Vanligast är att havandeskapsförgiftning uppstår i sista trimestern av graviditeten, efter vecka 27. Före 32 veckor är sannolikheten att vid ett rutinbesök för förstföderskor hitta en sådan allvarlig blodtrycksförhöjning att behandling krävs bara omkring 0,02% (1 på 5 000).

Havandeskapsförgiftning kan, även om det är ovanligt, uppstå tidigt i graviditeten men även så sent som fram till sex veckor efter förlossningen. Det kan utvecklas gradvis eller slå till plötsligt inom loppet av timmar, kanske efter veckor eller månader av en eller flera typiska symptom.

Symptom

– Högt blodtryck (140/90 eller högre efter graviditetsvecka 20) och äggvita, protein, i urinen är tydliga tecken på havandeskapsförgiftning.
– Tecknen kan vara svullna händer, fötter och ansikte samt att du snabbt ökar i vikt. De flesta gravida kvinnor känner sig svullna under graviditeten, men om svullnaden inte går ned över natten bör du kontakta din mödravårdscentral.
– Flimmer för ögonen, huvudvärk, ljuskänslighet och smärta i övre delen av buken kan vara tecken på en allvarligare form av havandeskapsförgiftning.

Var noga med att känna av din kropps tecken och berätta alltid för din barnmorska om du känner att något är fel.

Under graviditeten

Under graviditeten bör blodtryck samt urin kollas och journalföras vid varje MVC-besök. BM bör också notera och följa upp ev förändringar av blodtryck och innehåll i urinen.
» Läs mer om vad som händer på MVC

Behandling

Havandeskapsförgiftningen behandlas först och främst med avlastning, där den gravida kvinnan blir sjukskriven och får ta det mycket lugnt.
Vid svårare fall där vila samt lugn och ro inte är tillräcklig behandling så kan det vara nödvändigt att lägga in kvinnan på sjukhus för observation (både av kvinna och foster). Havandeskapsförgiftning kan påverka moderkakans funktion och näringstillförseln till fostret vilket leder till att fostret inte växer tillräckligt.
I extrema fall används blodtryckssänkande medel (kan även ibland användas i förebyggande syfte).
Om den gravida kvinnan blir sämre, eller fostret blir påverkat, så är vanligtvis den enda lösningen att sätta igång förlossningen eller göra ett kejsarsnitt (vilket det blir avgörs genom kvinnan och fostrets ålder och hälsa).

Efter förlossningen

Normalt försvinner symptomen kort efter förlossningen och efter drygt två veckor brukar blodtrycket och urinen har normaliserats.

Hur undviker man havandeskapsförgiftning?

» Om du är överviktig så kan du innan graviditeten (aldrig under) försöka gå ner i vikt så att ditt BMI-värde förbättras.
» Flera studier har undersökt om ett ökat Kalciumintag (1500 – 2000 mg/dag istället för de 1000 mg/dag som gravida rekommenderas äta idag), eller en låg (barn-) dos av Trombyl, kan förhindra havandeskapsförgiftning men resultaten har varit oeniga och inte lett till några ändrade rekommendationer.
» Universitetet i Leiden, Nederländerna, fann att regelbundet oralsex (där kvinnan sväljer mannens sperma) ledde till minskad risk för havandeskapsförgiftning.
» Correlation between oral sex and a low incidence of preeclampsia : a role for soluble HLA in seminal fluid?

Förhoppning inför framtiden

Ny svensk forskning har visat att det antagligen finns en genetisk förklaring till havandeskapsförgiftning. Forskare på Biomedicinskt centrum i Lund hoppas på att ett enkelt blodprov i framtiden visa om en gravida kvinna riskerar att drabbas.
Forskarna har funnit att genfamiljen HLA, känd sedan tidigare bland transplantationskirurger, avgör risken för att drabbas av havandeskapsförgiftning. Vid transplantationer är det viktigt att givarens och mottagarens HLA stämmer. Motsvarande kan gälla för den gravida modern och hennes foster.
En viss HLA-gen kan skydda modern mot läckage av fostrets hemoglobinproducerande stamceller och förhindrar på så sätt inflammation i moderkakan.
Kunskapen om sambandet mellan HLA-genen och inflammationen i moderkakan kan i framtiden leda till tidigare upptäckt av havandeskapsförgiftning – kanske kan den också bidra till att utveckla en behandling av sjukdomen.