Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 17 april 2018, Av michael

Kejsarsnitt

Andelen graviditeter som avslutas med kejsarsnitt har de senaste trettio åren ökat dramatiskt i Sverige liksom i hela västvärlden. Bakom denna ökning finns både sociala, medicinska och psykologiska skäl.

Varför sker det så många kejsarsnitt?

Kejsarsnittsfrekvensen har de senaste trettio åren ökat från fem till ungefär 25 procent. Bilden bakom utvecklingen mot fler kejsarsnitt är komplex. Bidragande faktorer är att kvinnor i dag väntar längre med att skaffa barn, och risken för kejsarsnitt ökar med stigande ålder. Man skaffar också färre barn, vilket betyder att andelen förstföderskor är större.

Andra skäl är att det finns fler och bättre instrument för fosterövervakning, vilket skapar mer oro och skäl till ingripanden. Samtidigt är det en större arbetsbelastning på förlossningsavdelningarna i dag än förut, framförallt på jourtid, och det finns mindre personal till varje födande kvinna.
Många kvinnor efterfrågar ett planerat kejsarsnitt, bland annat på grund av förlossningsrädsla. Förlossningsrädslan kanske inte bara handlar om rädsla för smärta utan om rädsla att tappa kontrollen. Det finns ett motstånd mot känslan att vara utelämnad och man vill planera sitt liv mer i detalj och då tror många kvinnor att kejsarsnitt är lösningen.

Det kan vara bra att veta att det är vanligt med depressioner efter kejsarsnitt. Många kvinnor upplever svårigheter med att acceptera barnet som sitt, speciellt om kvinnan har arit nedsövd. En del känner att de gått miste om förlossningen. En del känner sig misslyckade över att inte ha kunnat/fått möjligheten att föda fram sitt barn. Viss känner att operationen var ett intrång i deras personliga integritet.

Alla dessa känslor är fullkomligt naturliga och det kan dröja flera veckor, ja tom månader, innan de kommer upp till ytan. Om du skulle hamna i den sitsen att du behöver göra ett kejsarsnitt och sean finner dig i en situation där du känner dig bitter, besviken, snuvad eller bara ledsen och arg så finns det hjälp att få. Det är viktigt att bearbete dessa känslor och du bör i första han prata med din barnmorska.

Orsaker till kejsarsnitt

Det finns ett flertal olika orsaker som kan leda till att det blir kejsarsnitt (alla behöver inte automatiskt medföra att det blir kejsarsnitt):
» förliggande moderkaka, moderkakan sitter så lågt och blockerar livmoderhalsen så att barnet inte kan passera

» moderkakan har lossnat
» moderkakan fungerar inte som den ska
» blödning från moderkakan
» modern har för trångt bäcken
» bäckenet har skadats tidigare, t.ex vid olycksfall
» värksvaghet
» ärr placerade så att livmodern kan spricka vid värkarbetet
» barnet ligger fel
» navelsträngen ligger fel
» barnet är för stort
» flera barn
» havandeskapsförgiftning
» modern har aktiv genital herpes
» modern har diabetes
» andra medicinska orsaker hos modern
» dåligt allmäntillstånd hos barnet
» underburenhet, graviditeten måste avbrytas eller förlossningen startar för tidigt (före v 37)
» överburenhet, graviditeten har varat längre än 42 veckor
» jobbig förlossning för mor/barn
» svår förlossningsskräck
» tidigare svår förlossningsupplevelse
» hög ålder, modern är förstföderska och över 40 år

» När det är tvillingar (eller ännu fler barn) är det vanligare med kejsarsnitt än vid förlossningar där det bara föds ett barn. Mer än 30% av dessa förlöses med kejsarsnitt.
De flesta kan föda normalt efter att ha gjort ett kejsarsnitt, även efter flera kejsarsnitt klarar många att föda normalt. Det är bara om det funnits fysiska eller medicinska orsaker som det troligen blir kejsarsnitt igen.

Jag vill ha kejsarsnitt, vad gör jag?

Patientens rätt till medbestämmande (vilket innebär att man inte kan neka en patient ett kejsarsnitt om det inte finns mycket goda skäl) reglerades tydligt genom införandet av HSL 3 a § den 1 januari 1999 med följande lydelse:

 ”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.”
Källa: Patientens rättigheter i hälso och sjukvården

Jag vill inte ha kejsarsnitt – vad gör jag?

Ja, då är det ju betydligt lättare…och svårare på samma gång. Majoriteten av kvinnor behöver inte snittas och risken att just du skulle behöva genomgå kejsarsnitt är därför liten. Men, ibland uppstår det situationer som man inte kan råda över vaken som gravid, barnmorska eller läkare. Ibland måste barnet förlösas med kejsarsnitt, planerat eller akut, och då kan man inte göra så mycket mer än att acceptera läget och försöka minnas att det är för barnet och ditt bästa.

Fördelar och nackdelar med kejsarsnitt

Födelar är väl att man oftast kan planera ett kejsarsnitt i god tid. Kvinnan behåller kontrollen över situationen och kan släppa sin ångest över tex en vaginal förlossning. Om det skulle uppstå komplikationer så är det idag en rutinoperation och det går snabbt att få ut barnet.
Nackdelar med en kejsarsnittsoperation är risken för medicinska komplikationer som blödningar, infektioner och blodproppar, att det gör mer ont efteråt, att man får ett ärr på magen, och att risken för komplikationer i samband med nästa graviditet ökar. Dessutom brukar barnet ofta må sämre efter ett kejsarsnitt och oftare ha problem med andning.
Lika många barn dör efter kejsarsnitt som efter vaginal förlossning. Det finns
forskning som tyder på att barn som föds med kejsarsnitt mår sämre än barn som
förds vaginalt. Men då är även akuta kejsarsnitt inräknade (dvs barn som först
försökt framfödas vaginalt). Fler barn som föds vaginalt får dock neurologiska
skador.

När gör man ett planerat kejsarsnitt?

Kejsarsnitt görs ibland för att inte riskera moderns liv och hälsa, men oftare för att skydda barnet. Barnet kan vara för stort för att passera genom bäckenet, det kan ligga i en ställning som gör en normal förlossning svår eller omöjlig, fostret kan vara stört eller förlossningen kanske inte vill sätta igång.

Varför gör man ett akut kejsarsnitt?

Akuta kejsarsnitt görs av medicinska orsaker. Cirka sextio procent av alla kejsarsnitt är akuta. Omkring en tredjedel av kvinnorna som har förlösts med akut kejsarsnitt upplever sin förlossning som ett psykiskt trauma och visar också symtom på det. Omkring sex procent av kvinnorna har symtom på posttraumatisk stress med mardrömmar, starka tankar, oro och ibland svårigheter att knyta an till barnet.

Ett akutsnitt är inte nödvändigtvis livshotande, fastän det låter dramatiskt, varken för modern eller barnet. Ofta har modern kommit in för att föda normalt, men så händer något som gör att man måste avbryta och få ut barnet med kejsarsnitt i stället. Några anledningar till akutsnitt kan vara:
» navelsträngen sitter i vägen och kan hota att stoppa syretillförseln till barnet
» värksvaghet som inte för förlossningen framåt
» värkarbetet har stannat av
modern är uttröttad, t.ex. Av ett utdraget värkarbete
» barnet är överburet och det har inte gått att sätta igång förlossningen
» barnet verkar inte må bra

Vad är ett katastrofsnitt?

Katastrofsnitt är ett verkligt akut snitt när det gäller liv eller död och sekunderna räknas innan barnet kommer ut. Andra namn på katastrofsnitt är omedelbart snitt eller urakut snitt, det varierar mellan sjukhusen och beror på hur man vill se på dessa snitt. Det blir allt vanligare att man väljer att inte se ett hastigt kejsarsnitt som en katastrof även om jag för enkelhets skull använder benämningen här.

Vid katastrofsnitt hoppar man över så mycket som möjligt av förberedelserna och koncentrerar sig på att få ut barnet så snabbt som möjligt. Orsakerna till att det blir katastrofsnitt är som för kejsarsnitt över huvud taget, men de uppkommer hastigare av någon anledning, kanske har personalen inte tagit tecknen på allvar, kanske har förlossningen gått så snabbt fram till dess att man inte hunnit märka vad som varit på gång.

Vad kostar ett kejsarsnitt?

En vaginal förlossning kostar ca 25 000 kr, ett kejsarsnitt ca 40 000, och en svår förlossning ca 60 000 kr.
Ca 15% av alla förlossningar betraktas som svåra.
Ca 10 % av alla förlossningar slutar i akuta kejsarsnitt vilket innebär att det
förelegat en kostnad för BÅDE vanlig förlossning OCH kejsarsnitt.

Hur går ett kejsarsnitt till?

En operationssal för kejsarsnitt finns nära förlossningsavdelningen. Vid akuta kejsarsnitt måste det ibland gå snabbt. Men oftast har man tid på sig och kan i lugn och ro förbereda operationen. Före operationen rakar man och tvättar huden i området. En kateter förs in i urnblåsan för att tömma den och för att hålla den tom under operationen och en kanyl sätts i armen eller på handryggen.

Kvinnan ges antingen en ryggbedövning, en sk Epidural, eller sövs med narkos. Huden på buken desinfekteras. Läkaren skär sean genom lagren in till livmodern, fostersäcken och barnet. Snittet läggs antingen som ett sk ”bikinisnitt”, horisontellt längs med buken, eller som ett vertikalt snitt. Fördelen med ett horisontellt snitt är att det innebär mindre risk för blödningar, mindre smärtor efter operationen samt läker snabbare.

Därefter lyfter man upp barnet. Från det att första snittet görs tills dess att barnet lyfts upp går det normalt fem minuter. Navelsträngen klipps av och barnet ges till en barnmorska. Om barnet mår bra kan det med en gång får vara hos sin mamma och pappa. Om barnet är mycket medtaget kan det behöva lite extra ompyssling och förs då ofta till en speciell nyföddhetsavdelning. Moderkakan lyfts upp och kontrolleras medan läkaren syr ihop livmodern och bukväggen lager för lager.

Efter operationen

Efter operationen förs man normalt till ett rum för nyopererade, men det kan varierar från sjukhus till sjukhus och mycket beroende på hur man som kvinna mår. Du får smärtstillande under iallfall det första dygnet för att kunna slappna av och sova.

Vanligtvis vill man att kvinnan ska röra på sig så snabbt som möjligt – oftast inom 6 timmar. Läkningsprocessen i kroppen går bättre ju mer man rör på sig, och man förhindrar dessutom att blodproppar i benens vener. Men första dagarna är ofta jobbiga då det känns som om man har blivit överkörd av en buss…eller två. Brösten smärtar, man får förstoppning, gasbildning i tarmarna och känner dessutom av eftervärkar. Normalt stannar snittade kvinnor något längre på BB än kvinnor som fött vaginalt. Detta för att se att snittet läker och för att vara säkra på att mamma och barn mår bra. Kejsarsnitt är påfrestande för kroppen och det kan ta upp till ett halvår innan man får tillbaka hela sin forna styrka.

» Klicka här för att se ett bildspel om kejsarsnitt (.ppt)

Hur många kejsarsnitt kan man göra?

Olika sjukhus har olika uppfattning om den frågan. Vissa anser att kvinnan, om hon har ett kejsarsnitt bakom sig, alltid bör göra kejsarsnitt. Andra menar att det inte finns någon anledning att tro att man inte kan föda vaginalt efter att ha gjort ett kejsarsnitt. Så länge kejsarsnittet inte skedde pga tex fysiska problem, som ett för litet bäcken eller liknande, så brukar man anse att en kvinna som genomgått kejsarsnitt lika gärna kan föda vaginalt nästa gång.

När kan jag bli gravid igen efter snitt?

Åsikterna om detta går också isär. Du bör därför alltid vända dig till din BM för svar. Olika Landsting, ja tom olika sjukhus, rekommenderar olika. En del säger att man kan bli gravid utan problem nästan direkt inpå (även om det kanske inte är att rekommendera). De flesta verkar rekommendera att man iallafall avvaktar sex månader. Några tycker att man bör avvakta med att bli gravid ett helt år, eller mer, efter att man snittats.

Är det svårare att bli gravid efter kejsarsnitt?

En undersökning från University of Aberdeen visar att kvinnor som föder med kejsarsnitt också har svårare att få ytterligare barn.
Det är vanligare bland snittade mammor att de inte får fler barn och i de fall de får fler barn dröjer det längre mellan barnen än för de som fött vaginalt.
Studien har pågått i 17 år och omfattar över 25 000 kvinnor