Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här: , Av michael

Smärtlindringsmetoder

Så fort du blir gravid kommer du antagligen att få höra alla möjliga skräckhistorier om förlossningen. Någon har en kompis som sprack och en annan har en syster som fick ligga och krysta i 24 timmar.

Det är sant att det finns förlossningar som är svårare än andra, men varje förlossning är en personlig upplevelse och ingen kan veta hur just din förlossning kommer bli.

Den mesta smärtan kan dämpas med hjälp av någon form av smärtlindring. Men det går nästan inte att undvika smärta helt under en förlossning.

Att föda barn är alltid smärtsamt för både dig och barnet.

Innan förlossningen, i god tid, är det bra om du funderar på vilken form av smärtlindring du vill ha.

Även om pappan naturligtvis ska vara delaktig i diskussionen är det i första hand kvinnan som bör välja smärtlindringsmetod.

Under föräldrautbildningen kommer din barnmorska att gå igenom de olika alternativen som finns och ni kan då diskutera de typer av smärtlindring som verkar mest lämpliga för just dig.

Det är din förlossning och du ska vara med och välja hur den ska vara.

Det är dock viktigt att veta att du inte alltid kan vara säker på att få den smärtlindring du valt i förväg. Din läkare kan bli tvungen att använda sig av en annan form av lindring för att försäkra sig om din och barnets säkerhet.

Försök därför att hålla sinnet öppet och lyssna inte så mycket på andras berättelser. Ju mer mentalt förberedd du är, desto mer kan du slappna av under själva förlossningen.

När du kommer till förlossningen kan du berätta för barnmorskan om vilka önskemål du har.Ett bra tips är att skriva ner dom på en lapp.

Men om du tycker att det är svårt att i förväg veta vad som är bäst så be barnmorskan att hjälpa dig i dina val under förlossningens gång. Barnmorskorna kan det här med smärtlindring och vet ofta vad som är mest effektivt under de olika skeden som en förlossning har.

Smärtan kan lindras på många sätt. Det finns metoder som mobiliserar kroppens egna försvar, naturlig smärtlinding, likaväl som det finns olika typer av medicinsk smärtlindring.

Behovet av smärtlindring är individuellt.

En del kvinnor föder med naturliga smärtlindringsmetoder, andra väljer medicinsk smärtlindring. Många väljer en kombination.

Kom ihåg att det inte handlar om att vara ”duktig” och att en förlossning med smärtlindring inte innebär att du är sämre än någon som kör naturell.

Det är din, er, förlossning och du ska göra det som känns bäst för dig och ingen annan.

 

Naturliga metoder

Rörelse och avslappning

Det är viktigt att du rör dig och är uppe så mycket du kan och att du sitter och ligger bekvämt. Sacco-säckar är sköna och stödjande och kan användas som stol eller kudde.

Massagedusch och bad finns oftast på förlossningen och kan vara väldigt skönt, lindrande och avslappnande. Men om fostervattnet har gått finns risk för infektion och då bör du inte bada.

Skön massage av ömma partier i rygg och nacke och kanske även över magen kan vara något som din partner kan hjälpa till med.

 

Akupunktur

Akupunktur är en gammal kinesisk metod för att lindra smärta och behandla sjukdomar. Tunna nålar sticks in under huden på vissa punkter för att påverka energiflödet i kroppen.

 

TENS

Ett annat sätt att minska värk och spänning är med elektrisk stimulering (TENS).

TENS innebär att vibrerande plattor sätts på det områden som känns ömma och spända, elektriska impulser sänds ut och anses därmed aktivera kroppens eget endorfinsystem och blockera smärtimpulserna.

TENS har störst effekt i början av förlossningen.

Många MVC hyr ut TENS-apparater så att man får tid på sig att lära sig tekniken innan det är dags på riktigt.

 

Sterila kvaddlar

Sterila kvaddlar innebär att man sprutar in sterilt vatten direkt i huden där smärtan är som störst.

Injektionen ger en mycket kraftig, dock kortvarig, smärta som aktiverar kroppens egen smärtlindring.

 

Värme och kyla

Både värme och kyla är gamla metoder för smärtlindring.

Riktigt heta frottéhanddukar, värmekrus eller dylikt kan läggas där smärtan är som värst.Nerkylning med is kan också ha viss effekt.

 

Medicinska smärtlindringsmetoder

Det finns olika medicinska smärtlindringsmetoder som används under olika delar av förlossningen.

Behovet av smärtlinding är mycket olika och det är svårt att i förväg veta vad som passar just dig.

Effekten av en viss metod är olika hos olika kvinnor och det som fungerar under en förlossning fungerar kanske inte under nästa.

 

Lustgas

Lustgas är en kemisk förening av syre och kväve. Länge var lustgas nästan den enda metod som fanns och den används fortfarande mycket. Ibland ensam och ibland tillsammans med annan smärtlindring.

Koncentrationen anpassas till kvinnans behov av smärtlindring och kan ändras under förlossningens gång. Effekten kommer efter några djupa andetag och kvarstår nån minut.

Lustgas är lätt att ta och försvinner lätt ur kroppen.Andra fördelar är att den varken påverkar värkarbetet eller fostret.

Dock kan lustgas ibland ge kortvarig yrsel och illamående. En del kvinnor upplever illamående och minnesluckor.

Effekten är mycket individuell och man måste nästan pröva för att veta säkert.

 

PCB – livmoderbedövning

PCB innebär att man bedövar livmodern. Den kan ges när värkarbetet är igång och livmodermunnen är öppen 3-4 cm.

Det är en snabb och enkel metod som kan ge god smärtlindring när smärtan är som störst.

Tyvärr har den en relativt kortvarit effekt och det förekommer att barnets hjärta slår långsammare efter det att man har lagt bedövningen.

 

Epidural

Epidural är effektiv i ca 90% av fallen och kan sättas in under vissa delar under förlossningen.

Epidural kan göra att värkarna mattas av och bilr mindre effektiva och därför kombineras ofta Epidural med värkstimulerande medel som ges via dropp.

Övervakning med CTG-elektroder är också nödvändigt för att kontrollera värkarna och hur fostret mår.

Nu för tiden finns också en ny slags Epidural där lokalbedövningsmedlet har blandats med ett morfinliknande preparat. Detta gör att kvinnan kan stå upp, gå och röra sig mer än vid vanlig ryggbedövning.

Risken för värksvaghet och utdragna förlossningar minskar därmed.

Den nya typen av Epidural kallas ofta för ”stå-upp-Epidural” eller ”stand up”. Vanligen lägger man ryggbedövningen då värkarbetet kommit igång ordentligt och livmoderhalsen är vidgad ca 4 cm.

Bedövningsmedlet ges sedan i jämna intervaller genom den tunna plastslag som alltså sitter kvar i ryggen så länge du behöver smärtlindring.

Fördelarna med Epidural är att det är en mycket effektiv smärtlindringsmetod vid förlossningens aktiva skede.

Med ”stå-upp-Epiduralen” är kvinnan fortfarande rörlig. Nackdelar kan vara att värkarbetet kan avstanna och förlossningen drar ut på tiden.

Dropp och CTG kan göra kvinnan, mer eller mindre, bunden vid sängen och risken för ingrepp med tex sugklocka ökar. Risk finns också för blodtrycksfall.

 

PDB – bäckenbottenbedövning

Används endast under utdrivningsskedet. Barnmorskan sprutar bedövningsmedel innanför slidmynningen på båda sidor och blockerar därmed nerverna. Smärtan i bäckenbottnen och slidöppningen försvinner.

Tyvärr kan krystreflexen försvinna och kraften vid framfödandet kan bli svårkontrollerad vilket ofta leder till förlängt utdrivningsskede.

Detta kan ökar risken för ingrepp med tex sugklocka samt att det uppstår bristningar.

 

© Can Stock Photo Inc. / Leaf