Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 9 april 2018, Av michael

Tvillingar

Hur många tvillingar finns det?

Mellan 1 och 3% av alla födslar är tvillingfödslar. Denna siffra varierar något i olika delar av världen.

Av de tvillingpar som föds utgörs ungefär 1/3 av vardera enäggstvillingar, likkönade tvåäggstvillingar och olikkönade tvåäggstvillingar.

I Svenska Tvillingregistret finns för närvarande mer än 140000 tvillingar. Av dessa drygt 70 000 tvillingpar finns 56 000 par där båda tvillingarna är i livet.

Hur blir det tvillingar?

När två ägg blir befruktade av två spermier blir det tvåäggstvillingar. I dessa fall får tvillingarna olika arvsmassa genom att olika ägg från modern smälter ihop med olika spermier från fadern.

Tvåäggstvillingar är i princip inte mer lika varandra än vanliga syskon.

Enäggstvillingar blir det när en spermie befruktat ett ägg och detta ägg senare delar sig. De två fostren, som då blir resultatet, får identiskt lika arvsmassa och blir mycket lika varandra.

Generellt brukar man säga att i Sverige är cirka 30% av alla tvillingar som föds enäggs och 70% tvåäggs. Ökande genomsnittsålder hos kvinnan när hon föder barn ökar dock också andelen tvåäggstvillingar.

Är det ärftligt att få tvillingar?

Benägenheten att kvinnan vid ägglossningen släpper två ägg istället för ett är mycket ärftlig. Denna ärftlighet går endast i arv från mor till dotter, alltså på den kvinnliga sidan av släkten.

Om en man är tvåäggstvilling har han således ingen ökad chans att själv få tvillingar den dag han blir pappa.

En enda – svensk! – undersökning har gjorts för att undersöka huruvida även benägenheten att föda enäggstvillingar går i arv.

Resultatet visade att kvinnor som själva var enäggstvillingar hade mer än dubbelt så stor chans att själva föda enäggstvillingar än resten av befolkningen. Nästa studie, undersökte enäggstvilling mäns chans att bli pappor till enäggstvillingar. Men det visade sig att pappor inte kan påverka kvinnan att få enäggstvillingar.

Vem får tvillingar?

Det finns flera faktorer som orsakar tvåäggstvillingar. Kvinnans ålder när hon föder barn har stor betydelse. Över trettio ökar chansen markant att få tvillingar. Benägenheten att två ägg lossnar vid ägglossning ökar helt enkelt när kvinnan blir äldre. Ärftligheten har betydelse, se ovan.

Antalet tvillingfödslar varierar kraftigt mellan olika folkslag. Asiater föder färre tvillingar än västerlänningar och svarta befolkningar föder mycket fler.

Om kvinnan har fött många barn tidigare har hon också större chans att få tvillingar. Detta kan dock tyckas hänga ihop med åldern också. När man fött 4-5 barn så är man nog en bit över trettio redan.

Hur vanligt är det att man får tvillingar?

Tvillingar blir allt vanligare. 2001 var 3.2 % av alla barn som föddes tvillingar.

Ökningen beror på IVF-behandlingar och på att kvinnorna blir allt äldre när de föder barn.

Vad beror det på att det blir enäggstvillingar?

Man vet inte varför det befruktade ägget delar sig och det blir enäggstvillingar.
Ca 30-40% av alla tvillingpar är enäggs.

Det finns en ärftlig tendens, att enäggstvillingar, i något högre grad än andra, själva får enäggstvillingar om de får tvillingar. Men man kan ändå inte säga att enäggstvillingar är ärftligt.

Tvåäggstvillingar är mycket ärftligt och förekommer i alla generationer. Inte som vissa tror att det hoppar över en generation. Det är mamman som bär arvsanlaget. Pappan kan inte påverka mamman att släppa två eller fler ägg samtidigt.

Växer magen mycket fortare om man väntar tvillingar?

Ja oftast är det just detta som väcker misstanke om tvillinggraviditet, utöver det stora illamåendet.

Magen är betydligt tyngre och större genom hela graviditeten och det är bl.a. därför som en tvillinggravid kvinna bör bli sjukskriven mellan vecka 20-25.

I vecka 30 är magen lika stor som en fullgången enlinggraviditet.

Är det något särskilt man ska tänka på när man är gravid med tvillingar?

Vila! Vila! Vila!

Det är viktigt att hjälpa kroppen att klara den påfrestande graviditeten. Äta bra och nyttig mat. Många små nyttiga mål om dagen bygger upp krafterna.

Förbereda sig mentalt och praktiskt. Läs mycket böcker om tvillingar, amning, kejsarsnitt mm och köp hem de viktigaste hjälpmedlen så att allt är klart.

Hur förlöser man tvillingar?

Ca. 50% av alla tvillingar i landet föds med kejsarsnitt. Detta kan variera mellan olika sjukhus.

Det finns risker med alla förlossningar och för- och nackdelar måste övervägas i varje enskilt fall. Läkaren/barnmorskan gör bedömningar i slutet av graviditeten beroende på tvillingarnas lägen i magen.

Ligger barnen huvud/huvud (40%) eller huvud/säte (37%) nedåt så kan en vaginal förlossning oftast ske utan komplikationer. Ligger barnen säte/huvud eller i andra variationer blir det nog kejsarsnitt.

Föds barnen mycket för tidigt blir det oftast kejsarsnitt för att skona barnen något.

 

© Can Stock Photo Inc. / scorpionka