Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 27 juni 2018, Av michael

Fosterlägen (fosterbjudning)

Framstupa kron- eller hjässbjudning

Framstupa kron- eller hjässbjudning är det vanligaste förlossningsläget. Under slutet av graviditeten ligger de flesta barn med huvudet nedåt i livmodern och med ryggen mot moderns bukvägg, vända en aning åt vänster eller höger. Armar och ben är indragna mot kroppen på andra sidan. När huvudet fixeras i bäckenkanalen ligger det med hjässan främst och har ansiktet vänt mot mammans ryggrad.

Vidöppen hjässbjudning

Barnet i livmodern tycks föredra att ligga vänt mot moderkakan och om denna sitte ri livmoderns främre vägg ligger barnet ofta med huvudet nedåt och ryggen vänd mot moderns ryggrad. När huvudet fixerats i bäckenet kommer nacken först. Barnet kan också ligga på detta sätt pga formen eller storleken på mammans bäckenöppning. Denna bjudning kan göra att förlossningen blir mer utdragen än annars och (för)värkarna kan känas mer i ryggen än annars.

Sätesbjudning

Barnet ligger med rumpan nedåt, sätet. I vissa fall kommer ena eller båda fötterna före och då talar man om fotbjudning.
Ligger barnet i säte brukar man försöka vända på det i slutet av graviditeten. Lyckas inte detta mäts bäckenet för att se om måtten räcker till för en sätesförlossning. Bäckenet måste vara lite större för att klara av en sätesfödsel då huvudet kommer sist och har du inte tryckts ihop i förlossningskanalen som det annars brukar då huvudet kommer först. På många lasarett nu har man slutat mäta mammornas bäcken och alla med barn i sätesbjudning snittas.

Pannbjudning

Pannbjudning innebär att pannan kommer först kräver ett stort bäcken för en vaginal förlossning. Pannbjudning är ovanligt. Ligger barnet med ansiktet nedåt i en framstupa pannbjudning blir det troligast snitt.

Ansiktsbjudning

Ansiktsbjudning innebär att ansiktet kommer först. Det är ovanlig men med barnet i ett sådant läge kan förlossningarna ibland födas vaginalt.

Tvärläge

Då barnet ligger på tvären så försöker man vända det utifrån. Skulle däremot vattnet gå innan man hinner vända på barnet finns en stor risk att navelsträngen faller ut och kommer i kläm och kan då leda till syrebrist hos barnet. Lyckas man inte vända på barnet måste det födas med kejsarsnitt.