Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 11 juli 2018, Av michael

Vändningsförsök

Om barnet ligger i säte, eller i tvärläge, blir det kanske tvunget att försöka vända barnet med en teknik som kallas yttre vändning.

Först registreras barnet hjärtljud med CTG under cirka 30 minuter. Sedan sätte en intravenös infart i ett blodkärl, oftast på handryggen. En läkare tittar med hjälp av ultraljud hur barnet ligger.

För att livmodern ska slappna av ges ett läkemedel, Bricanyl, i den intravenösa infarten strax innan vändningen utföres. Detta kan ge lätt hjärtklappning och värmekänsla, som kan upplevas lätt obehagligt men försvinner snabbt och är helt ofarligt för både dig och barnet. Vändningen utförs av läkare, som med hjälp av sina händer utanpå din mage, försöker vända barnet till huvudläge. Detta lyckas i cirka hälften av fallen.

Efter vändningsförsöket göres en ny CTG-registrering på cirka 45 minuter.

Om vändningsförsöket lyckas får du fortsätta som vanligt med kontroller på MVC. Om det inte går att vända barnet kommer du att tillsammans med läkaren diskutera och planera din förlossning.