Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här: , Av michael

Igångsättning

Vanliga orsaker till igångsättning

 

Hur sätter man igång förlossningen?

Under graviditeten är livmoderhalsen fast och sluten för att förhindra en förtidig förlossning. Några dagar innan förlossningen startar förändras bindväven i livmoderhalsen vilket resulterar i att den blir mjuk och öppnar sig 2-3 cm.

När denna process är färdig kan musklerna i livmodern starta värkarna.

Sedan 20 år har vi möjlighet att efterlikna den ”naturliga” förlossningen genom att vi kan ge prostaglandin gel lokalt i livmoderhalsen eller i slidan, vilket ger en utmognad/uppmjukning av livmoderhalsen.

Hos 30 % av de kvinnor som får prostaglandin räcker endast en behandling för att förlossningen skall starta medan hos de resterande 70 % behövs ytterligare prostaglandinbehandling eller ett värkstimulerande dropp.

Om livmoderhalsen är mogen (mjuk och öppen 3 cm) har kvinnan ofta begynnande värkar. Man kan då ta hål på fosterhinnorna så vattnet går och vid behov ge värkstimulerande dropp (oxytocin).

Om livmoderhalsen är omogen ges prostaglandin behandling med gel i livmoderhalsen eller i vagina.Ett inlägg som utsöndrar prostaglandin under 12 timmar är ett tredje alternativ som kan ges.

6-8 timmar efter prostaglandin behandling görs ny undersökning och man bedömer effekten av behandlingen.

Man kan ge 2-3 prostaglandin behandlingar men om effekten är liten är det vanligt att man bryter behandlingen efter 2 applikationer. Det är mycket ovanligt att mer än 2 behandlingar behövs för igångsättning av förlossning.

Hos kvinnor som önskar tidig epiduralbedövning brukar den läggas när livmoderhalsen är mogen och/eller sammandragningarna startat.

 

Vad händer när jag kommer för igångsättning?

En barnmorska tar emot föräldrarna och kopplar en så kallad CTG-kurva på vilken fostrets hjärtfrekvens och mammans sammandragningar registreras.

Läkaren undersöker därefter livmoderhalsen för att se hur mjuk och hur öppen den är.

 

Nackdelar med igångsättning

Hur ofta misslyckas den?

Om igångsättning görs på grund av medicinska komplikationer är ofta livmoderhalsen fortfarande mycket omogen, vilket gör att det mer ofta krävs upprepade gelbehandlingar.

I denna grupp blir cirka 15 – 20 % av kvinnorna förlösta med kejsarsnitt. Orsakerna till kejsarsnitt kan bero på att mor eller barn försämrats, eller att igångsättningen misslyckats.

I gruppen förlossningsrädda kvinnor väntar man vanligtvis tills ”naturen” börjat med uppmjukningen av livmoderhalsen.

Andelen misslyckade igångsättningar på grund av förlossningsrädsla ligger därför lågt.

 

Gör det inte mer ont när man blir igångsatt?

För att få en mindre smärtsam förlossning är det viktigt att livmoderhalsen är ”mogen” innan värkarna startar.

Tidigare när förlossningen sattes igång med värkstimulerande dropp trots en stram och omogen livmoderhals blev förlossningen både mer smärtsam och också långdragen.

Med prostaglandingel i tillräckligt antal doser kan man motverka detta.

 

© Can Stock Photo Inc. / Leaf