Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här: , Av michael

Förlossningsskräck

Jag kände sådan oförklarlig skräck inför förlossningen att jag inte ens kunde formulera mina ord. Jag försökte berätta för min barnmorska men hon bara avfärdade min oro som något helt normalt. Andra tycktes vara glada åt att vara gravida. Dom kunde njuta av graviditeten – allt jag tänkte på var hur förlossningsdagen kom närmare och närmare.”

Förlossningen är oundviklig och livet kommer att förändras, det vet vi.

Men vad det egentligen kommer att innebära och hur vi kommer att hantera förlossningsförloppet och förändringen är mer osäkert och kan hos många blivande föräldrar väcka känslor av stress och rädsla.

Att föda barn innebär en stor omvälvning i livet. Som blivande mamma kommer din kropp att förändras, men också din identitet.

Särskilt när du väntar ditt första barn är du på väg in i en helt ny roll. Du kommer att bli förälder, och du kan inte ångra dig och gå tillbaka.

 

Är det naturligt att vara väldigt rädd och orolig?

De flesta kvinnor känner oro inför sin förlossning, det är naturligt.

Man ska göra något som folk talar om som det mest smärtsamma de varit med om. Självklart undrar alla kvinnor om just dom kommer att klara av att föda fram ett barn.

Onormalt blir det när man drömmer om det, när man inte kan känna glädje. När förlossningen eller snarare tanken på den överskuggar ens dagliga liv då ska man ta det på allvar.

Ångest och oro inför förlossningen är som sagt inget ovanligt, och det är något som personal inom den förebyggande mödravården och förlossningsvården känner igen.

De flesta känner oro någon gång under graviditeten. Ungefär en av tjugo gravida kvinnor lider av en förlossningsrädsla som påverkar hela deras vardag.

Även den blivande pappan kan känna rädsla inför förlossningen. Du som ska bli pappa kan känna dig maktlös, ensam och orolig för att det inte ska gå bra för din partner och barnet.

Oron hindrar dig från att njuta av väntan på barnet. Dessutom kan förlossningen bli svårare för en kvinna som är mycket orolig och uppstressad.

Det är också möjligt att din oro påverkar din partner och tär på förhållandet

För de flesta som har förlossningsrädsla handlar oron ofta om att man tror att det ska göra väldigt ont, eller att man själv eller barnet ska komma till skada.

Många gånger finns tvivel på att man verkligen ska få hjälp under förlossningen. Några kvinnor känner också en stark oro inför tanken på att tappa kontrollen över situationen.

Dock är det så att de flesta patienter med förlossningsskräck är omföderskor, och många av dem bär med sig obearbetade, traumatiska upplevelser från den första graviditeten.

De flesta kvinnor känner sig hjälpta av en samtalskontakt med förlossningsbarnmorska och/eller läkare. Det är värt ett försök!

I första hand kan man ta upp sin rädsla och sina funderingar med sin MVC-barnmorska. Ofta kan hon gå igenom den tidigare förlossningen med kvinnan eller tala om hennes rädsla.

Det är som sagt vanligt att man känner oro inför sin förlossning och barnmorskan på MVC kan hjälpa till att avgöra om just din rädsla är så stor att hon inte kan hjälpa dig.

Hon skriver då en remiss till en samtals mottagning (kallas även Aurora mottagning, Indigo mottagning osv).

 

Samtalsmottagningen

Samtalsmottagningen drivs av erfarna förlossningsbarnmorskor tillsammans med doktorer. Kvinnan får träffa en barnmorska och prata kring det som hon önskar.

Man lägger upp en förlossningsplan som ska fungera som underlag när hon kommer in för att föda.

 

Diskutera förlossningssätt

Många förlossningsrädda blivande mammor funderar över ett planerat kejsarsnitt som en lösning. Det händer också att det är pappan som önskar kejsarsnitt.

De flesta förlossningskliniker i Sverige kan utföra planerade kejsarsnitt för kvinnor som lider av extrem förlossningsrädsla.

Det är dock inte självklart att alla kan få kejsarsnitt, eftersom det är en stor bukoperation som kan vara påfrestande både för mamman och för barnet.

Vissa kvinnor måste också få chansen att tillsammans med gynekolog diskutera förlossningssätt, planerad förlossningsstart eller kejsarsnitt.

Innan ett beslut tas om kejsarsnitt går läkaren igenom med de blivande föräldrarna vad ett kejsarsnitt innebär. Det finns också andra sätt att arbeta med oron.

Många av dem som krävt kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla väljer ändå att föda på vanligt sätt efter samtal om rädslan.

Till en samtalsgrupp kan du, via din barnmorska, vända dig om du:

  • Inte vågar bli gravid på grund av rädsla för förlossning
  • Har haft en traumatisk förlossningsupplevelse som du fortfarande har svårt att hantera
  • Känner stark rädsla/ångest inför tanken på att föda
  • Känner dig ambivalent till förlossningssätt och funderar över möjligheten av att föda med planerat kejsarsnitt.

Beslut om kejsarsnitt fattas alltid av gynekolog. Men i samtal med barnmorskan kan du få information om fördelar respektive nackdelar med att föda vaginalt eller med kejsarsnitt, samt tid för reflektion.

 

© Can Stock Photo Inc. / petro