Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 27 augusti 2018, Av Ane Jönsson

Vad är GBS?

Vad är GBS?

GBS är streptokocker grupp B (grupp A är de som bl a ger halsfluss).

Hur smittar det?

GBS kan överföras sexuellt då även män kan vara bärare, men klassas inte som en sexuellt överförbar sjukdom eftersom det vanligtvis inte finns något samband med ökad sexuell aktivitet och visar sig inte genom obehag eller symtom på könsorganen.
Streptokockerna kan överföras till barnet under graviditeten eller under förlossningen. Det vanligaste är att det överförs under förlossningen framförallt om barnet är för tidigt fött eller man haft långvarig vattenavgång.

Hur vanligt är det att man är bärare?

Man räknar med att upp till 30 procent av alla gravida är positiva någon gång under graviditeten. Man kan få GBS när som helst under graviditeten, men man behöver inte alltid ha det och man kan ha det bara en graviditet och inte nästa.

Hur yttrar det sig?

Hos en vuxen person ger GBS oftast inga symtom, förutom om man drabbas av urinvägsinfektion, men även då kan man vara fri från symtom. Så de flesta som bär på bakterien vet inte om att de är drabbade. GBS kan hittas i urinen, vaginan eller på livmodertappen.
Värre är det för barn och foster där bakterien kan leda till livshotande tillstånd som lugninflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Lugninflammation visar sig oftast genom att barnet får problem med andningen, och blodförgiftning och hjärnhinneinflammation kan visa sig genom ett snabbt försämrat tillstånd med apné och cirkulationspåverkan. Förloppet då barnet insjuknar går ofta mycket snabbt.

Vad kan det medföra?

Det vanligaste är att det orsakar för tidig vattenavgång. I övrigt kan det smitta barnet i livmodern eller under förlossningen. I livmodern är mycket ovanligt om inte vattnet gått, under förlossningen är vanligare (men fortfarande ovanligt).

Hur görs ett test?

Testet är smärtfritt och utförs på så sätt att man gör en odling på celler från livmodertappen. En odling kan även göras på urinen. GBS syns inte på stickan som barnmorskan doppar i urinen utan bara genom odling. Lämna helst morgonurin (minst 4 timmar skall man hålla sig) för att få säkert resultat. GBS kan även upptäckas genom blodprov.

Vad innebär ett positivt GBS-test hos den gravida kvinnan?

Att få ett positivt test innebär inte alltid att det är farligt, problemet är att man inte vet när det är det.

Hur behandlar man sjukdomen?

Genom penicillinkur och antibiotikadropp under förlossningen. Enligt läkare på Östra sjukhuset finns det inte ett enda fall rapporterat där Kåvepenin inte tagit bort GBS, däremot kan de komma tillbaka väldigt snabbt.

Hur många barn drabbas varje år? Hur många överlever?

Om du är drabbad av sjukdomen är risken ungefär 1 på 200 att ditt barn utvecklar en infektion. Barnet behandlas då med antibiotika och de flesta tillfrisknar. Men bakterien kan leda till livshotande tillstånd för barnet som blodförgiftning, lugninflammation och hjärnhinneinflammation. Risker finns för cp-skada, syn- och hörselskador och utvecklingsstörning. Tyvärr överlever inte alla GBS-smittade barn trots behandling, utan ca 5-10% avlider. Vissa barn kan, även om det är ganska ovanligt, utveckla infektion redan i livmodern och kan orsaka att barnet blir dödfött.
De flesta av de GBS-infekterade barnen är sjuka redan vid födelsen eller insjuknar under den första levnadsveckan, men insjuknandet kan även ske senare. Ju äldre barnet är då det insjuknar desto större är chanserna för att det överlever.

När är det störst risk att ens barn kommer drabbas av GBS-infektion?

GBS-drabbade kvinnor med hotande prematur förlossning (< vecka 37), långvarig vattenavgång (> 18 timmar) och feber vid förlossningens början (> 38 grader) löper en ökad risk att få ett barn som insjuknar med infektionen. Högre risk för nästkommande barn att drabbas av GBS är det även om kvinnan tidigare fött barn med GBS-infektion, drabbats av sent missfall eller fått ett dödfött barn.

 

Källor:

Se här vad Folkhälsomyndigheten skriver om GBS

Socialstyrelsens information om GBS vid graviditet