Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 13 september 2018, Av michael

Försäkring till barnet – behövs det?

Man hinner inte ens komma hem från BB innan dom börjar ringa –försäkringsbolagen. Där står man med en bebis på armen och blir ofta helt överrumpad (vilket antagligen är poängen).
Hello!?! Räcker det inte med den vanliga hemförsäkringingen och den allmäna socialförsäkringen?
Hur många försäkringar måste ett barn ha egentligen?

Varför?

Barnförsäkringar har såpass stora fördelar att småbarnsföräldrar rekommenderas att teckna en försäkring som täcker både sjukdom och olycksfall. Samhällets skydd är otillräckligt.
Exempel på att det allmänna skyddet är otillräckligt är texatt den försäkring som alla förskole- och skolbarn automatiskt får täcker bara olyckshändelser, men ger ingen ersättning vid handikapp till följd av olyckshändelse eller sjukdom.

Den allmänna sjukförsäkringen ger visserligen ett grundskydd mot sjukdomar och olyckor, men ersättningen är låg. Barn som invalidiseras och aldrig kommer ut i arbetslivet att få leva på omkring 90 000 kronor per år före skatt.

Har barnet däremot en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan han eller hon få ut ett större engångsbelopp – hur mycket beroende vilket försäkringsbelopp man valt att teckna försäkringen på.
En annat skäl att vara försäkrad är vårdkostnadsersättningen. När ditt barn på grund av skada eller sjukdom behöver extra tillsyn kan det vara aktuellt att gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt. De pengar du får från Försäkringskassan (98 250 kronor per år för vård av anhörig på heltid) räcker inte långt. Är ditt barnet försäkrat går det att få extra vårdkostnadsersättning från försäkringsbolaget.

Men…
Problemet är att bara 75 procent av ansökningarna beviljas utan några förbehåll. Sju procent av alla barn får avslag och blad dessa finns adoptivbarn, barn som har låg födelsevikt eller är för tidigt födda och många andra.

Oftast spelar det absolut ingen roll att barnet är friskt eller har bra viktuppgång, det är ”annorlunda”-markeringen som ställer till det. Barnet är inte ett typiskt svenskt snittbarn.

Många av de stora försäkringsbolagen är snabba med att döma ut barn som inte följer mallen redan från början och har ofta en lång period mellan avslag och omvärdering.
Det är också vanligt att bolagens väljer att begära in journaler och /eller utlåtande från BVC. Journaler där minsta antydning om att något är fel eller avvikande kan resultera i ett avslag.

Mitt barn får ingen försäkring!

Så vad gör man om ens barn inte får försäkras via jättarna?

Ett bra tips är att vända sig till den familjeförsäkrings om ofta finns via facket.

Så fick vi göra för att ge Jacob (som både var prematur och ”lätt för tiden”) sjuk- och olycksfallsförsäkring.