Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 15 augusti 2018, Av michael

Klumpfot (pes equino varus adductus)

Klumpfot – vad är det?

Klumpfot är den svenska benämningen på en vanligtvis medfödd missbildning av ena eller bägge fötterna. Ungefär ett barn av 1000 föds med denna utvecklingsdefekt. Pojkar drabbas ungefär dubbelt så ofta som flickor. Det latinska namnet är pes equino varus adductus. Orsaken är okänd. Vid undersökning finner man en kombination av felaktiga inställningar av fotens olika ben i relation till varandra.

Variant

En variant av klumpfotliknande defekt ses vid olika medfödda förlamningstillstånd i centrala nervsystemet, men då rör det sig om obalans i svag muskulatur, vilket kräver en annan behandling än den medfödda varianten.

För den medfödda varianten med felställda ben och förkortade senor är behandlingen ibland kirurgisk med senförflyttningar och förlängningar till normalt läge. Barnen måste under långa perioder vara gipsade, ha plastskena på foten/fötterna när det sover, och vid behov bära specialskor i vaket tillstånd. Behandlingen pågår under många år och barnet måste vara tålmodigt, föräldrarna extra uppmärksamma och noggranna på även små återfall i felaktig fothållning.

Behandling

Det finns idag olika sätt att behandla klumpfot och den mest erkända heter Ponseti-metoden. Med denna behandling kan man oftast begränsa de kirurgiska ingreppen till endast ett enkelt hälsenesnitt i barnets första levnadsveckor.