Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 11 juli 2018, Av michael

Cerebral pares

Vad är cerebral pares

Cerebral pares (cp) är ett samlingsnamn på en skada som drabbar den omogna hjärnan innan barnet har utvecklat grundläggande färdigheter som att stå, gå eller tala. Skadan sker vanligtvis före två års ålder. Skadan kan ge olika effekter hos olika personer beroende av orsak, när och var i storhjärnan den uppkommer.

Hur uppstår cerebral pares

Cp är inte ärftligt utan beror på andra omständigheter, till exempel en tidig händelse under fosterlivet som skadar hjärnan.

Skadan kan bero på infektioner hos mamman, en tillväxthämning beroende på brister i moderkakans funktion eller andra händelser under fostrets utveckling allvarlig syrebrist eller hjärnblödning i samband med förlossning eller för tidig födsel.

Hur många barn per år?

Varje år får mellan 100 och 200 barn diagnosen cerebral pares vilket motsvarar två barn per 1000 födda.

Sedan 1970-talet har antalet cp-skador ökat, eftersom fler för tidigt födda barn räddas till livet.

Cp-skador på grund av olycksfall är dock mycket ovanliga.

Vad innebär Cerebral pares för barnet?

Cp-skador ter sig väldigt olika och det gäller också symtomen. Spasticitet förekommer ofta. Musklerna är då spända och det är svårt att viljemässigt slappna av. Skadan gör att kroppens reflexer inte dämpas utan lever sitt eget liv. Antingen utlöses de alltför lätt så att armar och ben spritter eller också blir musklerna låsta i ett stelt och spänt läge.

En annan grupp symtom är ataktiska syndrom. Då blir rörelseomfånget fel på grund av svårigheter att samordna muskelrörelser och/eller bedöma dem. Rörelserna blir antingen för stora eller för små. Ofta finns också en balansstörning och ibland darrningar.

En tredje grupp symtom är ofrivilliga rörelser beroende på växlande spänningar i olika muskler, långsamma och vridande rörelser eller snabba och ryckiga rörelser i armarna. Många av dem som har en cp-skada har någon gång i livet haft epilepsi; som barn, i puberteten eller vid stora förändringar i kroppen som i samband med graviditet.

Det är inte heller ovanligt med någon form av perceptionsstörning. Det kan innebära svårigheter att koordinera öga och hand, göra olika saker samtidigt eller svårigheter att uppfatta sin omgivning.

Det kan vara svårt att urskilja detaljer i stora sammanhang eller att hitta saker på en plats där det är lite rörigt. Symtom som dålig hörsel, svårigheter att prata, grimaser och andra ofrivilliga rörelser kan lätt missuppfattas som att individen inte heller förstår något i sin omgivning.

Förståndshandikapp?

En cp-skada leder inte automatiskt till ett förståndshandikapp. De flesta cp-skadade är normalbegåvade. Många beskriver dock att de till exempel under skoltiden fått kämpa mer än kamraterna med nyinlärning och koncentration.

Kan man behandla CP?

Det finns fortfarande väldigt lite forskning om vuxna med cp-skador, vilket lett till att kunskapen om och intresset för vuxna cp-skadade personers behov inom vård och omsorg ofta är dålig.

Det är viktigt att förebygga förslitningsskador och belastningsrelaterade problem, eftersom överbelastade muskler kan leda till kroniska smärttillstånd. Detta förutsätter kontakt med kunnig läkare, regelbunden eller återkommande rehabilitering och träning samt tillgång till tekniska hjälpmedel.

Bland det viktigaste man kan göra är att kartlägga perceptionssvårigheter och inlärningsproblem vilket då kan öka förståelsen för hela livssituationen, både hos den cp-skadade och hos omgivningen. Därigenom ges också bättre förutsättningar för att personen får rätt stöd.

Stöd och råd

Om du har frågor kring Cerebral pares så kan du vända dig till Riksförbundet för barn och ungdomar med rörelse/funktionshinder som har en jättebra hemsida!