Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 11 juli 2018, Av michael

Rs-viruset

Vad är RS-viruset?

RS-virus orsakar en infektion i lungorna vilken kan göra vissa spädbarn allvarligt sjuka. RS-virus är ett mycket vanligt förekommande virus.

Bland vuxna och många barn ger RS-viruset en lättare förkylning. Men för tidigt födda barn och de som har en lungsjukdom löper större risk att bli allvarligt sjuka om de får en RS-virusinfektion.

RS-viruset förekommer oftast under vinterhalvåret men RS-virussäsongen kan variera beroende på region.

RS-virus är den övervägande orsaken till allvarliga nedre luftvägsinfektioner hos små barn. Av de ca. 90 000 barn som föds i Sverige varje år vårdas ungefär 3000 barn på sjukhus p g a RS- virusinfektion. Ibland bidrar infektionen till bestående andningsproblem t.ex astma.

Vilka är symptomen?

Symptomen kan i början likna en förkylning och de kan omfatta:

 • feber
 • snuva
 • hosta, ofta med segt slem
 • andra förkylningsliknande symptom

Symptomen blir ibland värre och de kan då omfatta:

 • andningsbesvär: snabbandning, slemmig hosta och ett pipande och väsande ljud i bröstet
 • andningsuppehåll
 • snabba förändringar av allmäntillståndet

På kort tid kan ett spädbarn – och framför allt för tidigt födda barn plötsligt få svårt att andas och kan behöva sjukhusvård ev. Med behandling på intensivvårdsavdelning. Därför är det viktigt att försöka förhindra RS-virusinfektion.

Är det lätt att bli smittad av RS-viruset?

Ja, det är lätt att bli smittad. Det är ett mycket vanligt förekommande virus som sprids genom all fysisk kontakt – t.ex. genom beröring, pussar, handskakningar – med en infekterad person. Viruset sprids också i luften genom nysningar eller hosta. Dessutom kan RS-viruset överleva i timmar på t.ex. en bordsskiva eller en använd pappersnäsduk.

Tips!

 • Tvätta händerna ofta
 • Undvik att vara nära barnet om du är förkyld. Vänta med pussar och kramar tills du är frisk
 • Försök att hålla andra småbarn borta från barnet och undvika nära kontakt med barngrupper
 • Rök inte i närheten av barnet