Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 3 oktober 2018, Av michael

Guide till graviditetstest

Få hjälp till att välja rätt

Kanske behöver du veta om du är gravid eller ej, men är lite osäker på vilket graviditetstest du egentligen ska välja? Frågorna är många när det kommer till graviditetstestning, inte minst när det gäller att välja rätt test. Det är många faktorer som ska vägas in; t.ex. pris, känslighet och tolkningssätt. Här i vår stora guide till graviditetstest kan du få vägledning, så att du förhoppningsvis hittar det som passar just dig allra bäst!

Alla graviditetstest registrerar förekomsten av ett hormon som heter humant Choriongonadotrophin, som vanligen förkortas hCG.

hCG förekommer normalt i små mängder hos friska icke-gravida kvinnor (mindre än 5mIU/ml). Vid en graviditet ökar dock hCG-nivån kraftigt, vilket gör hCG till en mycket god markör för graviditet – de flesta graviditetstest som finns på marknaden idag har en känslighet på 20-25mIU/ml hCG i urin, dvs. väl över den lägre basala nivån.

hCG börjar normalt produceras av det befruktade ägget efter att det har fäst i livmoderväggen, vanligen ca. 6-10 dagar efter befruktningen. hCG ökar sedan mycket snabbt, och man räknar med att nivån fördubblas ca var tredje dag under graviditetens första tredjedel (de första 12 veckorna).

hCG-nivån når vanligen en topp kring graviditetens vecka 7-12, och kan då typiskt uppgå till ca 200.000 mIU/ml. hCG finns sedan kvar i kroppen med en förhöjd nivå under hela graviditeten, och upp till tre veckor efter förlossningen.

Om graviditeten avbryts (t.ex. vid missfall eller abort), så kan hCG-nivån vara förhöjd i upp till nio veckor.

Välja rätt

Hur ska du då välja ”rätt” graviditetstest? Det finns många olika typer av test på marknaden i dag, där priser, utförandesätt, tolkningssätt och säkerhet kan variera, så det är egentligen helt individuellt vilket man föredrar. I vår stora guide till graviditetstest får du tips och information om de vanligaste typerna, och vad du bör tänka på innan du köper.

Några viktiga faktorer är:

 • Att den test du väljer har en hög säkerhet
 • Att den test du väljer är lätt att använda och har en tydlig bruksanvisning
 • Att den test du väljer är lätt att avläsa

Utöver ovanstående bör du också fundera över hur du vill kunna utföra ditt graviditetstest; direkt i urinstrålen eller i uppsamlat prov. Vill du själv tolka resultatet, eller vill du hellre se det visat på en display i symbolform, och sist men inte minst; priset – vad är du villig att betala?

 

Ett urval av olika typer av graviditetstest

Sticka är vanligtvis ett förhållandevis billigt graviditetstest, och det minsta till storleken.

 • Väljer du graviditetstest sticka så måste du först uppsamla ett urinprov innan du kan testa.
 • Graviditetstest i form av sticka tolkar du själv resultatet på: om det vid avläsningstiden förutom ett kontrollstreck även visas ett teststreck, så är resultatet positivt. Det spelar ingen roll om det ena strecket är svagare/starkare än det andra – de bör dock vara av samma bredd.
 • Graviditetstest sticka kan utföras från den dagen som menstruationen förväntas.

Babyplan tidig graviditetstest sticka positiv
Positiv Babyplan graviditetstest sticka

Graviditetstest av stavtyp är en lite större test än stickan (ungefär som en kulspetspenna) och har en bredare uppsugningsdel, och ofta en markering för kontrollstreck (C) och teststreck (T).

 • Väljer du graviditetstest i form av stav så kan du välja mellan att 
 • uppsamla ett urinprov eller testa direkt i urinstrålen.
 • Stav graviditetstest tolkar du själv resultatet på: om det vid avläsningstiden förutom ett kontrollstreck även visas ett teststreck, så är resultatet positivt. Det spelar ingen roll om det ena strecket är svagare/starkare än det andra – de bör dock vara av samma bredd.
 • Graviditetstest stav kan utföras från den dagen som menstruationen förväntas.

Babyplan tidig graviditetstest stav
Positiv Babyplan tidig graviditetstest stav

Ett av världens mest kända varumärken när det kommer till graviditetstest är Clearblue, som har två typer av test; ett vanligt ”manuellt” test, och ett som är digitalt:

 

Clearblue graviditetstest med färgindikator

 • Väljer du Clearblue graviditetstest med färgindikator så kan du välja mellan att uppsamla ett urinprov eller testa direkt i urinstrålen.
 • Clearblue graviditetstest med färgindikator tolkar du själv resultatet på: om det vid avläsningstiden förutom ett kontrollstreck även visas ett teststreck, så är resultatet positivt. Det spelar ingen roll om det ena strecket är svagare/starkare än det andra – de bör dock vara av samma bredd.
 • Clearblue Graviditetstest rekommenderas av producenten att utföras från den dagen som menstruationen förväntas, men kan tas upp till 4 dagar innan den förväntade menstruationsdagen.

Clearblue graviditetstest med färgindikator
Clearblue graviditetstest med färgindikator

Clearblue Digitalt Graviditetstest med veckoindikator

 • Med Clearblue digitalt graviditetstest med veckoindikator kan du testa antingen direkt i urinstrålen, eller i ett uppsamlat urinprov.
 • Clearblue digitalt graviditetstest med veckoindikator rekommenderas av producenten att utföras från den dagen som menstruationen förväntas, men kan tas upp till 4 dagar innan den förväntade menstruationsdagen.
 • Resultatet visas i ord ’Gravid’ eller ’Inte gravid’. Om resultatet visar ’Gravid’ visas även antalet veckor sedan befruktningen med antingen ’1-2’, ’2-3’ eller ’3+’
 • Här finns inget kontrollstreck – istället visas en timglassymbol som indikerar att testet har fungerat som det ska.

graviditetstest med veckoindikator
Clearblue graviditetstest med veckoindikator

När kan man testa för att se om man är gravid?

För många kvinnor/par är det en spännande tid när man planerar för graviditet, och det är inte helt ovanligt att det testas mycket tidigare än rekommenderat, för att man är så ivrig på att se det efterlängtade positiva resultatet.

De flesta gravida kvinnor har vid dagen för den förväntade menstruationen hunnit producera så mycket graviditetshormon att de kan se ett positivt resultat på en graviditetstest; det vill säga att de har uppnått en hCG-nivå som är lika med eller över testets känslighet.

Men eftersom vi alla är olika, kan det också vara så att vissa kvinnor kan se ett positivt resultat några dagar innan den förväntade menstruationen, medans andra måste vänta ytterligare en tid.

Vissa graviditetstest kan också utföras innan förväntad dag för menstruation; t.ex. Babyplan Tidig graviditetstest och vissa  Clearblue tester.

För alla typer av tidiga graviditetstester gäller dock att säkerheten är lägre när man testar innan förväntad menstruationsdag. Det kan t.ex. innebära att om man testar tidigt och får ett negativt resultat, kan det ändå finnas en möjlighet för graviditet – men att man har testat för tidigt för att graviditetstesten ska kunna registrera det.

I så fall kan det vara en god idé att vänta tills dagen för den förväntade menstruation, eller vänta minst tre dagar innan man testar på nytt.

 » Klicka här för att läsa mer när man ska testa

Köpa graviditetstest

Numera finns graviditetstest att köpa i många fysiska affärer och apotek, men ett mycket bekvämt och mer anonymt sätt än i fysisk butik, är att köpa graviditetstestet i någon online butik (via internet); t.ex. Billiga-tester.se som erbjuder flera olika typer av graviditetstest till bra priser. I tillägg får man försändelsen i de flesta fall direkt hem i brevlådan, och slipper ta sig till, och kanske köa, på t.ex. apotek.

Hur man utför en graviditetstest

Oavsett vilket graviditetstest du har valt, så ska det finnas en utförlig bruksanvisning bifogad. Den bör du alltid läsa noga innan du utför ett graviditetstest. Även om du är en van testare, så kan det skilja mellan olika märken, och/eller producenten har kanske gjort någon ändring i tillvägagångssättet sedan sist du använde ett graviditetstest, och som kan ha betydelse för t.ex. hur testet utförs eller tolkas.

Olika graviditetstest kan ha olika tillvägagångssätt; t.ex. måste man för vissa typer först uppsamla ett urinprov för att kunna testa.

Principen är dock överlag densamma; graviditetstestens sugande del ska hållas i urin (prov eller direkt i urinstrålen) en viss angiven tid, och vid visst djup vid uppsamlat prov, därefter läggas plant och resultatet avläsas inom viss angiven tid.

Säkerhet

Dagens graviditetstest håller normalt hög kvalitet och är mycket säkra – många ligger på över 99% om det utförs från den dag som menstruationen förväntas.

För manuella graviditetstest (dvs. sådana som du själv ska tolka resultatet på) ger det s.k. ’kontrollstrecket’ en indikation på att korrekt mängd urin tillförts testet och att resultatet kan avläsas. Kontrollstrecket är det streck som bildas längst bort från testets sugande del.

Alla graviditetstest har en bestämd avläsningstid – dvs. att resultatet bara är giltigt för avläsning under en viss tid. Giltighetstiden kan variera mellan olika typer av graviditetstest, så läs alltid bruksanvisningen för det graviditetstest som du köpt. Efter avläsningstiden ska man helt bortse från ev. förändringar i resultatet.

Kemiska reaktioner i testet kan fortsätta även efter avläsningstiden, och det kan medföra att streck tillkommer eller försvinner.

Se även avsnittet ’Faktorer som kan påverka resultatet på ett graviditetstest’

Hur snabbt kan graviditetstesten visa positivt?

När du har utfört ett graviditetstest så är resultatet avhängigt av hur mycket hCG som fanns i urinen vid testtillfället jämfört med testets känslighet (den lägsta mängden hCG som testet kan registrera).

Olika märken av graviditetstest kan ha olika känslighet. Det kan innebära att, om du använder två olika typer av graviditetstester som har olika känslighet, så kanske du får två olika resultat.

Många av dagens graviditetstest har en känslighet på 20 – 25mIU/ml hCG, men det kan även förekomma tester som kräver högre nivå av hCG innan de kan visa positivt (t.ex. 50mIU/ml).

De flesta kvinnor har vid tiden för den väntade menstruationen hunnit producera så mycket hCG att de kan se ett positivt resultat; det vill säga att de har uppnått en hCG-nivå på 25mIU/ml, eller mer.  Men eftersom vi alla är olika, kan det också vara så att vissa kvinnor kan se ett positivt resultat några dagar innan den förväntade menstruationen, medans andra måste vänta ytterligare en tid.

En positiv graviditetstest bör alltid föranleda kontakt med barnmorska eller gynekolog.

Vad kan påverka resultatet?

Vissa faktorer kan påverka det resultat som visas.

Ett missvisande negativt resultat kan du få om du t.ex. testar för tidigt (kanske har du en längre cykel än vad du brukar ha och testar omedvetet tidigare än rekommenderat). Tillräckligt med hCG har då inte hunnits produceras, och testet kan inte registrera den miniminivå som det behöver.

Om du druckit stora mängder vätska i timmarna före att testet utfördes kan du ha råkat späda ut urinen, och det kan i sin tur också leda till att resultatet blir missvisande negativt.

Vid tidig testning med graviditetstest bör du också komma ihåg att använda den första morgonurinen.

Ett missvisande positivt resultat kan du få om du t.ex. nyligen har haft en avbruten graviditet (missfall/abort). En ev. blödning kan dröja innan den börjar, och ibland likna en vanlig menstruation (som ev. kan vara lite försenad), och det kan t.o.m. vara så att kvinnan inte ens medveten om att det har hänt.

hCG-rester kan finnas kvar i urinen i upp till nio veckor efter en avbruten graviditet. Hur snabbt nivån avtar är individuellt från kvinna till kvinna – ibland kan det vara borta från den ena dagen till den andra, och ibland finns det kvar i flera veckor. Efter nio veckor från missfall/abort förväntar man inte längre att det ska finnas hCG-rester kvar i urinen.

Resultatet kan också bli felaktigt positivt om du tar mediciner/behandlingar som innehåller hCG. Därför bör du alltid läsa bruksanvisningen för eventuella mediciner som du tar innan ett test utförs.

En förhöjd nivå av hCG kan förutom vid graviditet även ses vid vissa mycket sällsynta sjukdomstillstånd t.ex. vissa typer av tumörer), så om du är bekymrad eller orolig till följd av det positiva resultat du fått på en graviditetstest, bör du ta kontakt med barnmorska eller gynekolog.

De flesta ägglossningscystor, polycystiska ovarier, PCOS, ägglossningstumörer påverkar normalt inte resultatet hos ett graviditetstest.

En positiv graviditetstest bör alltid föranleda kontakt med barnmorska eller gynekolog.

 

Källor:

Graviditetssymtom

Graviditetstest – läs mer här