Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 3 oktober 2018, Av michael

Klamydia vid graviditet – Läs här om hur klamydia kan påverka

Klamydia och graviditet

Klamydia orsakas av en bakterie, och smittar när slemhinnor kommer i kontakt med varandra, t.ex. vid samlag utan kondom, eller vid en förlossning.

Symptomen kan vara:

  • Sveda när man kissar
  • Flytningar (ibland illaluktande)
  • Ont i nedre delen av buken
  • Småblödningar

Men för merparten kvinnor är det så att de inte märker att de har klamydia, eftersom smittan ofta inte ger några symptom alls.

En obehandlad klamydiainfektion kan ge allvarliga följder, särskilt för dig som planerar för att bli gravid då t.ex. äggledarna kan skadas. Det kan göra att det blir svårare att bli gravid, eller medföra att ett befruktat ägg fastnar i äggledaren, s.k. utomkvedshavandeskap. Obehandlad klamydia kan även leda till sterilitet.

Redan gravid och har klamydia

Är du redan gravid och har klamydia, så finns det en ökad risk för komplikationer som t.ex. för tidig vattenavgång, för tidig förlossning och låg födelsevikt hos barnet. Det kan även finnas risk för att klamydia orsakar en livmodersinfektion 2-4 veckor efter förlossningen.

Vid förlossningen kan även barnet smittas med klamydia, något som kan leda till infektion i barnets ögon eller lungor. En lunginflammation kan uppstå upp till 6 månader efter födseln, och kan i värsta fall medföra ett kroniskt tillstånd hos barnet. Statistiken visar att ca 18-50 % av barn till mödrar med obehandlad klamydia får ögoninfektion vid förlossningen, och ca 10-16 % får lunginflammation.

En klamydiainfektion som behandlas i tid är lätt att avhjälpa med antibiotika i tablettform. Även kvinnans partner ska behandlas, och man bör inte ha samlag förrän hela behandlingen har genomförts, då det annars finns risk för ny smittspridning.

Hos den gravida kvinnan påvisas klamydia t.ex. genom ett livmoderhalsprov eller ett svabbprov från slidan. Man testar inte fostret för klamydia, men hos det nyfödda barnet kan man ta odlingsprov från ögonen eller bakom näsan.

Misstänker man att barnet kan ha lunginflammation påvisas detta med hjälp av lungröntgen.

Anmälningspliktig sjukdom

Klamydia är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen. Det innebär att du är skyldig att testa dig om du misstänker att du har blivit smittad av klamydia. Du är också skyldig till att lämna uppgifter om den eller de personer som kan ha smittat dig, och vilka du själv kan ha smittat. Du är anonym tack vare sekretesskyddet i smittskyddslagen. Kom ihåg att även berätta det för din barnmorska och/eller läkare.

För att bäst förhindra följdsjukdomar hos kvinnan och smittoöverföring hos barnet, är det viktigt att snabbt upptäcka och behandla klamydia. Testning kan ske tidigast en vecka efter smittillfället.

Hos Minipris-Tester.se kan du köpa klamydiatest. Din order kan normalt levereras direkt i din brevlåda, och den sänds i en anonym försändelse med endast ”E-Invasion” som avsändare. Provet sänder du sedan till laboratoriet (se förpackningens utsidor samt bruksanvisningen), och du hämtar sedan svaret efter ca 24 timmar (vardagar) från det att provet inkommit till laboratoriet.

Du kan läsa mer om klamydia på Smittskyddsinstitutets hemsida:www.smi.se.