Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 7 november 2019, Av Ane Jönsson

Har du och din partner svårt att bli gravida?

Många par som vill bli gravida kämpar på – ibland under flera år – utan att veta att problemet kan finnas hos mannen. En spermatest som t.ex. SwimCount kan ge ett snabbt första besked.

Nyare studier visar att orsaken till att många par har svårt att bli gravida (infertilitet) inte alltid ligger hos kvinnan. Faktum är att i 50% av alla fall med par som har fertilitetsproblem hittar man orsaken till svårigheterna i mannens låga spermakvalitet. Och så många som 10 par av 100 har problem när det kommer till att bli gravida.

Tiden är en mycket viktig faktor i sammanhanget; ju snabbare paret får diagnosticerat ett fertilitetsproblem, ju snabbare kan man komma i gång med fertilitetsbehandling, och ju större chanser för att uppnå en graviditet.

Därför bör både mannen och kvinnan genomgå utredning så snart som möjligt.

För kvinnan faller fertiliteten med åldern, så oftast är chanserna för att bli gravid större ju yngre kvinnan är.

Ett första steg som mannen själv kan göra mycket enkelt och snabbt, är att låta testa sin sperma, för att på så sätt få en indikation på sin fertilitetsstatus.

Det kan han givetvis få gjort hos läkare, men många män tycker att det är pinsamt och drar sig in i det längsta för ett sådant besök. Det kan också dröja innan man får tid hos läkaren/kliniken.

Alternativet kan då vara, att i lugn och ro och när det tidsmässigt passar, i det egna hemmet göra ett s.k. hemmatest för spermakvalitet. Ett sådant test kan med lätthet beställas diskret från flera olika nätbutiker – Billiga-tester.se t.ex.

Det finns en uppsjö av spermakvalitetstest på marknaden, så:

Vilket test ska man då välja?

När det kommer till att få ett ägg befruktat är det av yttersta vikt att spermierna är rörliga då det endast är motila (simdugliga) spermier som har möjlighet att ta sig fram till ägget och befrukta det.

I korthet kan man säga att det finns två typer av spermakvalitetstest.

Den ena typen mäter endast antalet spermier, oavsett om de är rörliga eller ej, eller om de t.ex. är skadade eller döda.

Den andra typen mäter också antalet spermier, men tar även hänsyn till hur stor andel av spermierna som är rörliga (och rör sig på rätt sätt). SwimCount är ett sådant spermakvalitetstest.

SwimCount Spermatest
SwimCount spermatest

Som det enda spermakvalitetstestet på marknaden separerar SwimCount de motila spermierna från alla andra celler i ett spermaprov, som t.ex. vita blodkroppar och enzymplasma. Sådana andra celler kan i många andra tester medföra missvisande resultat.

Ett spermaprov som undersöks i laboratorium på en fertilitetsklinik klassificeras normalt enligt följande:

  • Spermavolym
  • Totalt spermieantal
  • Motilitet (rörlighet/simduglighet)
  • Morfologi (abnormaliteter som t.ex. deformerade spermier)

Spermaprovet klassificeras därefter som Normalt eller Onormalt.

Ett spermaprov som testas med SwimCount klassificeras i tre kategorier:

  • Lågt (antalet rörliga spermier under 5 miljoner/ml.) Medför oftast en lägre möjlighet för mannen att göra kvinnan gravid på naturlig väg inom en 12-månadersperiod.
  • Normalt Medium (antalet rörliga spermier mellan 5-20 miljoner/ml.) Medför oftast en god möjlighet för mannen att göra kvinnan gravid på naturlig väg inom en 12-månadersperiod.
  • Normalt Högt (antalet rörliga spermier över 20 miljoner/ml. Medför oftast en hög möjlighet för mannen att göra kvinnan gravid på naturlig väg inom en 12-månadersperiod.

Hur säkert är SwimCount?

Tekniken bakom SwimCount är patenterad i hela världen, och har dokumenterats som en sanningsenlig test för screening av manlig fertilitet genom att mäta koncentrationen av progressiva motila spermier – dvs. spermier som rör sig framåt (simmar) på korrekt sätt.

När spermaprov har analyserats i laboratorium jämfört med SwimCount hemmatest har korrelationen varit så hög som 95%.

SwimCount har en säkerhet på 96%, och en specificitet på 91%. Det betyder, att om resultatet visar att provet har fler än 5 miljoner motila spermier, så är sannolikheten 96% för att resultatet är korrekt. Om resultatet visar att provet har mindre än 5 miljoner motila spermier/ml, så är sannolikheten 91% för att resultatet är korrekt.

Hur fungerar SwimCount?

I testenheten finns tre kammare. Det är bara de motila (rörliga) spermierna som klarar av att simmar från kammare nr. 1 till kammare nr. 2. Detta sker automatiskt, då det finns en balans mellan ’uppströms’-  och ’nedströms’- simmande spermier.

De spermier som tar sig in i kammare nr. 2 blir där infärgade, och bildar sedan resultatfärgen som visas i kammare nr. 3.

Färgreaktionen är ett direkt uttryck för antalet progressiva motila spermier i provet, och därmed även fertilitetspotentialen; ju rörligare, mer motila spermier i provet, ju mörkare visas färgen i resultatfönstret (kammare 3).

Hur går man vidare om man fått en resultat som visat ’Lågt’?

Det finns alltid en viss kvalitetsvariation i mannens sperma, oavsett om man testar provet med ett hemmatest, eller om man analyserar provet i laboratorium.

Har man dessutom sett över sin livsstil, och kanske gjort förändringar avseende t.ex. kost och motion, kan detta ha haft en positiv inverkan på spermakvaliteten.

Det kan därför vara en god idé att kolla på nytt efter ca. 3 månader.

Om resultatet även då visar på låg spermakvalitet kan det finnas anledning att ta kontakt med läkare för att få det bekräftat och få gjort vidare undersökningar.

» Köp SwimCount spermatest här

 

Källor:

Vad säger forskningen om ofrivillig-barnlöshet

Se vad Vårdguiden skriver om infertilitet

Wikipedia skriver om spermakvalitet

SwimCount – producentens hemsida