Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 12 april 2018, Av michael

Äggdonation

Äggdonation kan vara en hjälp för barnlösa par. Kvinnor som av olika anledningar saknar egna fungerande ägg kan då bära och föda barn.
Det är dock inte tillåtet att använda äggdonation då orsaken är ett naturligt åldrande hos kvinnan.

Äggdonation blev tillåtet i Sverige 1 januari 2003.

Donatorn

En äggdonator ska vara en frisk kvinna som vill hjälpa barnlösa par. Donatorn ska vara yngre än 35 år och helst redan ha fått de barn hon önskar.

Äggdonatorn utreds med bl.a. blodprovstagning för att utesluta sjukdomar och infektioner. Proverna tas sex månader innan äggdonation och ytterligare en gång strax efter. En läkare och en beteendevetare bedömer tillsammans om donatorn är lämplig, donatorn blir också väl informerad om att barnet kan komma att kontakta henne i framtiden eftersom det är barnets lagliga rätt att få reda på donatorns identitet.

Mottagarparet

Innan ett par blir godkända som mottagare för äggdonation måste de bedömas vara lämpliga som föräldrar såväl psykologiskt som socialt. Utredningen sker i samverkan mellan läkare och beteendevetare.

Kvinnan ska vara i den ålder då hon naturligt skulle kunna bli gravid. I lagen finns inte någon exakt ålder föreskriven. Varje klinik som bedriver äggdonation, bestämmer själv vilken åldersgräns man sätter.

Även mottagarparet utreds med blodprovstagning för att utesluta sjukdomar och infektioner som kan föras över till barnet.

Hur går det till?

Äggdonation går till på samma sätt som provrörsbefruktning. Under några veckor får donatorn hormonbehandling för att stimulera äggtillväxten. När äggblåsorna är redo tas de mogna äggen ut med en hjälp av en tunn nål via slidan. Äggen befruktas sedan med mannens spermier i laboratoriemiljö.

Mottagaren får också hormonbehandling en tid för att det befruktade ägget ska kunna fästa i livmoderslemhinnan. Ett av de befruktade äggen förs in i mottagarens livmoder, sedan följer hormonbehandling i ytterligare ca 12 veckor.

Övriga ägg fryses ner och sparas i fem år ifall man vill skaffa syskon till barnet.

» Klicka här för att läsa mer om spermiedonation