Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 26 juni 2018, Av michael

Ofrivillig barnlöshet

Hur definierar man ofrivillig barnlöshet

Ett par klassas som ofrivillig barnlöshet (primär infertilitet) när man enligt WHOs definition aktivt försökt åstadkomma en graviditet under 24 månader. I daglig praxis brukar denna term emellertid reserveras för de kvinnor som aldrig har varit gravida.

Med sekundär infertilitet menar man att det finns tidigare konstaterade graviditeter,
vilket kan innebära att de har avbrutits med abort eller ett spontant
missfall.

Till följd av den snabba tekniska utvecklingen med mycket tidiga
ultraljudsundersökningar (redan i femte eller sjätte graviditetsveckan) har ju
också detta tal ökat.

Därför är det brukligt att i klinisk vardagspraxis räkna
enbart egna födda barn.

Sekundär infertilitet är betydligt vanligare: Man räknar med att 4–10% av alla par har sekundär infertilitet medan 3,6–6,6% har primär infertilitet.

Hur vanligt är ofrivillig barnlöshet?

Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet.

Idag räknar man med att ungefär två tredjedelar av dessa par kan få barn efter utredning och behandling.

En tredjedel av paren är totalt infertila (sterila), det vill säga de har inte möjlighet att få barn.

» Klicka för att läsa om adoption

När ska man söka hjälp?

I daglig praxis brukar man inte utreda för ofrivillig barnlöshet förrän det
har gått minst ett år av oskyddade samlag.

Vad kan vara orsaker till infertilitetsproblem?

En allmän orsaksfaktor vid ofrivillig barnlöshet är kvinnans ålder. Hennes
fertilitet avtar redan vid 32 år, och det är då ett uttryck för äggens begränsade
förvaringsförmåga.

Också mannens ålder kan spela in, men detta samband kan ha mycket stora individuella variationer.

Se stycket om ålder en bit ner.

Frekvensen oskyddade samlag kan inverka, men anses över en längre tidsperiod
(exempelvis ett år) inte ha någon avgörande betydelse.

Jan Olofsson, som är överläkare på fertilitetscentrum NUS menar att den stressade situation som uppstår när paret inte blir gravid kan inverka negativt på förhållandet och även sekundärt ge upphov till en ägglossningsstörning hos kvinnan.

Utöver detta finns miljöfaktorer att ta hänsyn till, t.ex. tobaksrökning. Också
andra säkerställda faktorer, bl.a. exposition för lösningsmedel, kan inverka
negativt.

De vanligaste orsakerna till ofrivillig barnlöshet sammanfattas som:

 • skador på äggledaren
 • rubbningar i ägglossningen
 • endometrios
 • en kombination av olika orsaker
 • störd spermiebildning
 • transporten av spermier och utlösning är påverkad
 • inflammationer och infektioner
 • en kombination av olika orsaker

» Klicka för att läsa om problem hos mannen

Hur påverkar kvinnan och mannens ålder?

Åldern påverkar fertilitet hos både män och kvinnor. Kvinnors fertilitet avtar redan från 30 års ålder och sjunker snabbare från 35 års ålder.

Men fertiliteten är mycket individuell.

Vissa kvinnor kan bli gravida utan svårighet i 40-års åldern, medan andra upplever sig som ofrivilligt barnlösa redan i 25-års åldern. Vid 36-38 års ålder räknar man med att kvinnans äggstockskraft är ca hälften av vad den var vid tjugo år, och det är den kraften som mest bestämmer parets totala chanser att få barn.

Ett av de manliga dragen är att man är viril och kan befrukta upp i hög ålder och därför känner inte männen stress på samma sätt. Männen borde faktiskt uppleva mer stress än vad de gör.

Erfarenhet visar att chansen att bli pappa minskar när mannen passerat 35.

Leif Abramsson, överläkare på urologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, konstaterar att man inte vet inte vad orsaken bakom detta är. Forskare har inte sett försämrad spermiekvalitet över 35, men det kan vara så att mannens könsceller åldras

Undersökningar/utredning

Det finns många olika orsaker till ofrivillig barnlöshet. Därför måste det först göras en utredning där man i möjligaste mån kommer fram till orsaken. Utredningen kan göras antingen vid det sjukhus som man tillhör eller hos den läkare som man brukar gå till.

Utredning av infertilitet följer ett visst mönster, där kvinnan och mannen undersöks var för sig för att man skall kunna hitta bakomliggande orsaker.

I dag försöker man skynda på processen, så att en första, grundläggande utredning ska vara klar inom ett halvår. Kortare utredningstid än så förhindras av att man i vissa provtagningar måste följa kvinnans menstruationscykel.

En fertilitetsutredning kan vara påfrestande på olika sätt. De olika momenten i utredningen kan ibland vara förenade med visst obehag.

En infertilitetsutredning börjar med att mannen och kvinnan kommer till gynekologmottagningen för ett inledande samtal. Vid detta besök diskuteras bland annat tidigare sjukdomar, arbete, konsumtion av tobak och alkohol, kvinnans vikt, sexualvanor och därefter undersöks både mannens och kvinnans hälsotillstånd.

Utredningen delas in i en grundutredning i två etapper beroende på resultaten och eventuellt en specialutredning.

Grundutredning

 • Sjukdomsbakgrund
 • Undersökning av hormonnivåer i blodet
 • Analys av sädesvätska (spermaprov)
 • Ultraljudsundersökning/röntgen av äggledarna (HSS/HSG)
 • Kontroll av ägglossning
 • Prov på klamydia
 • Prov på HIV, hepatit (smittsam gulsot) brukar ingå i utredningen och är ett krav inför eventuell behandling med assisterad befruktning
 • Sammanfattning av resultaten med ställningsstagande till en eventuell fortsatt utredning

Fortsatt utredning

 • Ställningstagande till ytterligare utredning av mannen
 • Diskussion om undersökningsresultaten och behandlingsmöjligheterna
 • Specialutredning i det individuella fallet (eventuellt titthålsoperation)
 • Utökad hormonutredning av kvinnan eller mannen sker under allmän narkos.

När utredningen är klar

Om ni har gjort en fertilitetsutredning och är berättigade till behandling i offentlig regi får ni en remiss till en specialist. Då betalar ni den vanliga patientavgiften. Ni kan i det här fallet antingen hamna på en offentlig eller privat klinik.

Vissa landsting saknar nämligen IVF-kliniker och har därför avtal med privata kliniker. Ni får ett eller flera landstingsfinansierade försök beroende på vilka regler som gäller i just ert landsting.

Fertilitetsutredningar tar i allmänhet lång tid på de offentliga sjukhusen. På en privat klinik kan utredningen däremot vara avklarad på fyra veckor.

Hur lång tar det innan man kan börja behandling?

Väntetiderna för behandling på IVF-klinikerna varierar och kan vara allt från 0 månader till sex år! Den som är beredd att själv stå för kostnaderna kan naturligtvis alltid vända sig till en privatklinik och slippa stå i kö.

Ett provrörsförsök på privatklinik kostar i genomsnitt 25 000 kr.

Behandling

Stimulering av äggstockarna
Stimulering av äggstockarna görs framför allt när kvinnan inte har regelbunden ägglossning. Men metoden kan också användas för att öka effektiviteten vid en insemination av spermier eller vid provrörsbefruktning. Med hjälp av hormoner stimuleras tillväxten av äggblåsor i äggstocken.

Klicka för att läsa mer om äggstocksstimulering

Insemination

Insemination, konstgjord överföring av spermier, görs när kvinnan är fruktsam. Sädesvätskan förs in i slidans övre del.

Om barnlösheten beror på att mannens spermier inte kan ta sig igenom sekretet i kanalen upp till kvinnans livmoder så görs inseminationen direkt i livmodern.

Insemination kan ske med mannens spermier om han har en bra spermiekvalitet eller med en donators spermier.

Provrörsbefruktning via IVF eller ICSI

Provrörsbefruktning, IVF, betyder att ett eller flera ägg hämtas från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Befruktningen, när ägg och spermier smälter samman, sker i laboratorium. Sedan förs ett, eller i undantagsfall två ägg, tillbaka i livmodern.

För att livmoderslemhinnan ska kunna ta emot ägget ges hormonbehandling.
Intracytoplasmisk spermieinjicering, ICSI, kan användas med orörliga spermier vid en provrörsbefruktning. Med hjälp av en tunn glasnål injiceras en spermie direkt i ett moget ägg. Ägget inkuberas och överförs till livmodern.

Befruktning uppstår i 50 % till 80 % av fallen och ungefär 30 % resulterar i en lyckad födsel.

Äggdelningen kan misslyckas och embryot avbryta sin tillväxt vid ett tidigt utvecklingsstadium.

Yngre patienter upplever bättre resultat och ägg med sämre kvalitet och mogen ålder resulterar i en lägre procent lyckade befruktningar.

ICSI ökar inte förekomsten av multipla befruktningar.

» Klicka för att läsa mer om provrörsbefruktning via IVF eller ICSI

Ägg- eller spermiedonation

Ägg- eller spermiedonation är tillåten vid provrörsbefruktning. Om kvinnan saknar fungerande ägg, eller om mannens spermier inte fungerar kan befruktningen ske med hjälp av donation.

» Klicka för att läsa mer om äggdonation eller spermiedonation i Sverige

© Can Stock Photo Inc. / gstockstudio