Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 1 oktober 2018, Av Ane Jönsson

Folsyra – vad är folsyra och varför är det så viktigt för gravida

Vad är Folsyra?

Folsyra (Folat/Folacin) är ett vattenlösligt B-vitamin som kan förekomma i ett 30-tal
olika former.

Varför är Folsyra så viktigt?

Människan behöver folsyra för att bygga upp arvsmassans molekyler, vilket sker kontinuerligt för att ersätta förbrukade vävnader.

Folat spelar stor roll vid nybildning av celler, i synnerhet snabbväxande celler, t ex benmärgsceller, hud- och mukosaceller samt celler hos växande foster. Behovet av vitaminet är särskilt stort i samband med befruktningen och den tidiga celldelningen.

Folat är nödvändigt för cellernas ämnesomsättning och nybildning av röda blodkroppar. Brist på folat ger anemi (blodbrist). Folsyra kan du köpa till ett bra pris på t.ex. Billiga-tester.se.

Flera internationella studier har visat att Folsyra är ett viktigt ämne som kan motverka att fostret drabbas av missbildningar såsom ryggmärgsbråck och vissa missbildningar i hjärnan.

Vid en internationell jämförelse är risken för en svensk kvinna att föda ett barn med ryggmärgsbråck bland den lägsta i världen, men om kvinnan vid tiden för befruktning har ett folsyraintag runt 400 mikrogram så minskas denna risk ytterligare.

I USA, Kanada och ytterligare några länder berikar man nu mjöl med folsyra, och därifrån rapporteras minskande risker. Jämförelse av incidensen av ryggmärgsbråck i USA före och efter införandet av berikning visar att den minskat med en tredjedel.

Dagsbehovet

Rekommenderat dagligt intag enligt SNR 2005:

  • Vuxna män: 300 mikrogram/dag
  • Vuxna kvinnor: 300 mikrogram/dag (18-30 år 400 mikrogram/dag)
  • Gravida och ammande: 400 mikrogram/dag

Vanliga orsaker till folatbrist är inadekvat diet, undernäring, kronisk sjukdom, alkoholmissbruk och ätstörning.

Kan man överdosera Folsyra?

Det finns en övre gräns för rekommenderat folsyraintag. Man ska undvika att ha ett dagsintag på över 800 mikrogram/dag.

Men sådana nivåer når man vanligtvis inte om man inte äter speciella receptbelagda tillskott.

Folsyra finns i…

Folsyra finns naturligt i hög mängd i gröna bladgrönsaker som spenat och broccoli men finns även i brysselkål, rödbetor, rotfrukter, potatis**, bönor, linser, sallad, ägggula, bröd och frukt.

I princip kan man säga att Folsyra finns naturligt i det mesta som är nyttigt.

Folsyra innan graviditet

Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och mödravårdscentraler* rekommenderar numera (sedan januari 2001) kvinnor i barnafödande ålder – särskilt de som planerar att bli gravida – att äta minst 400 mikrogram (0,4 mg) folsyra per dag.

I första hand bör kvinnan öka konsumtionen av folsyrarika livsmedel, framför allt frukt, grönsaker och rotsaker. Detta kan ibland vara svårt. I sådana fall rekommenderas kosttillskott innehållande 400 mikrogram folsyra/folat och som säljs på apotek och i hälsokostbutiker.

Folsyran hjälper till att minska riskerna för vissa typer av missbildningar (läs nedan) men Folsyra hjälper inte till för att göra kvinnan lättare gravid.

Läkartidningen gjorde en studie i ett län i Sverige som visade att 79 procent av barnmorskorna på MVC informerade kvinnor om folsyra. Det vanligaste var att barnmorskor informerade först när kvinnorna själva efterfrågade detta.

Kvinnor som besöker ungdomsmottagningar informeras inte om folsyra.

87 procent av barnmorskorna ansåg sig ha otillräcklig kunskap om folsyra.

Resultatet av denna enkätstudie tyder på att barnmorskor har otillräckliga kunskaper om folsyra och dess verkningsmekanismer, vilket troligen kan förklaras av oklarheter över hur folsyra påverkar graviditetsutfallet.

Kritik mot rekommenderat dagsbehov

Den svenska rekommendationen på 0,4 mg/dag ligger jämförelsevis lågt i jämförelse med internationella rekommendationer.

Kroppen har svårare att ta upp folater ur kosten än ur tillskott och folater bryts dessutom ner vid tillagning.

Därför ifrågasätts på många håll Socialstyrelsens gällande rekommendation, att kvinnor i första hand rekommenderas ökat intag av folsyrarika livsmedel, är tillräcklig för att öka blodnivåerna av folsyra.

De flesta studier rekommenderar att Folsyra, i syfte att motverka tex ryggmärgsbråck, behöver intas i så hög dos att det är svårt att uppnå via kosten.

The-Hung Bui, överläkare i klinisk genetik på Karolinska sjukhuset, menar att det är mycket svårt att få i sig de halter som behövs via kosten. Man skulle behöva äta väldigt stora mängder (ca ett halvt kilo) av till exempel broccoli varje dag.

Han förespråkar därför att kvinnor i fertil ålder bör äta folsyretabletter som komplement.

Rekommenderad dagsmängd Folsyra finns bla i ”Mitt val kvinna – för kvinnor i fertil ålder”-tabletter på Apoteket eller i ren form i ”Folsyra”-tabletter på Apoteket.

I en studie av kvinnor 18–24 år från North Carolina visades att samtliga kvinnors kost var inadekvat, liksom intaget av Folsyra. Kvinnorna hade även en bristande kunskap om Folsyra och dess betydelse för en graviditet.

Resultatet är inte helt överförbart till svenska förhållanden men kan indikera bristande Folsyraintag även hos unga kvinnor i Sverige.

En norsk studie av kvinnor 18–45 år visade att 33 procent kände till Folsyrans roll under graviditet, men bara 4 procent kände till att ökat Folsyraintag (även via tillskott) rekommenderades innan graviditet för att skydda mot neuralrörsdefekter.

Det finns en brist i informationen och det är viktigt att även du som läser detta tar på dig att informera andra kvinnor som funderar på att bli gravida om Folsyrans betydelse.

Hur lång tid innan man blir gravid ska man äta Folsyra?

Om det är möjligt så försök tänka på att få i dig Folsyrarik kost minst tre månader innan graviditeten.

Om du redan är gravid och tror att du inte fått i dig tillräckligt med Folsyrarik kost så behöver du mest troligt inte oroa dig, det är väldigt ovanligt med Folsyrabrist i Sverige.

Vid en internationell jämförelse är risken för en svensk kvinna att föda ett barn med ryggmärgsbråck bland den lägsta i världen.

Ska man sluta med Folsyra när man är gravid?

Nej. Under hela graviditeten finns ett ökat behov av folat.

Ett rekommenderat dagligt intag av 400 mikrogram bedöms kunna bygga upp och bibehålla kvinnors folatförråd och därmed klara det ökade behovet i det snabbt växande fostret. Folsyra behövs för kroppens blodbildning.

Den magiska Folsyran…

Ju mer det forskas på Folsyra och dess effekt på människan desto fler fördelar upptäcks. Nedan listar jag ett par av de fördelar som hittills upptäckts.

Folsyranivån hos 468 kvinnor som fått missfall jämfördes med 921 gravida kvinnor som inte fått missfall. De kvinnor som hade låg folsyrahalt löpte 50 procents högre risk att få missfall tidigt under graviditeten.

Hur många spontana aborter som skulle kunna undvikas med högre folsyraintag vet man inte i dag. Men en femtioprocentigt högre risk vid folsyrabrist indikerar att det handlar om ett avsevärt antal varje år, både kända och okända.

Studien publicerades i JAMA, amerikanska läkarsällskapets tidskrift.

En brittisk forskargrupp vid universitetet i Newcastle upon Tyne har undersökt blodprov från 998 gravida kvinnor och jämfört folsyrenivåerna hos mamman med barnets födelsevikt.

Slutsatsen blev att kvinnor med låga folsyrenivåer före den tolfte graviditetsveckan födde mindre barn.

Låg vikt är kopplat till barnets hälsa och utveckling, ungefär hälften av de barn som väger mindre än 2,4 kilo vid födseln riskerar att drabbas av sjukdomar och utvecklingsförseningar på grund av sin låga födelsevikt.

Brist på Folsyra kan bla ge upphov till skadad DNA hos foster. Forskare vet sedan tidigare att DNA-fel som uppstått före födseln kan orsaka vissa former av barncancer.

Institutet för cancerforskning i Storbritannien undersökte om mängden folsyra på något sätt påverkade om barnen senare utvecklade leukemi.

Forskarna tittade på ett enzym som bryter ner folsyra så att nivåerna blir lägre. 253 barn som fått diagnosen leukemi mellan 1992 till 1998 jämfördes med friska barn.

Det visade sig att de som hade enzymen som bröt ner folsyra löpte mycket större risk att få leukemi än de andra barnen.

En liknande australiensk undersökning visade att risken att barn utvecklade leukemi nästan halverades om mammorna hade ätit folsyra under graviditeten

Öka spermieproduktionen med zink och folsyra

Folsyran är även bra för männen. Män med låg spermaproduktion har visat sig kunna öka produktionen betydligt med hjälp av kosttillskott i olika kombinationer av zink och folsyra, visar en holländsk studie utförd av Dr Régine P.M. Steegers-Theunissen på University Medical Centre Nijmegen.

I studien jämfördes effekten hos 112 patienter, där 103 var halvfertila. Männen delades in i tre separata grupper. Första gruppen fick zink (66 mg), andra gruppen placebo och tredje gruppen en kombination av zink (66 mg) och folsyra (5 mg).

Det visade sig att kosten var av stor betydelse för fertiliteten.

Försökspersonerna som fick både zink och folsyra ökade sin spermaproduktion med upp till 74 procent under de 26 veckorna försöket pågick.

Däremot gav det ingen effekt att äta bara zink eller folsyra. Det var kombinationen av dessa två som ökade spermaproduktionen.

Undersökningen presenterades i branschtidningen Fertility and Sterility (2002;77:491-498) i mars 2002.

**Potatis – bra eller dåligt?

Irland har den högsta frekvensen av ryggmärgsbråck i hela världen och detta har förbryllat forskare.

På Irland är potatis en mycket stor del av den dagliga kosten. Potatis innehåller Folsyra i relativt höga doser vilket anses skydda mot ryggmärgsbråck. Därför blev Irlands höga frekvens av just ryggmärgsbråck än mer märklig.

Solanin (det gröna man kan se på potatisen) uppstår då potatisen kommer i kontakt med solljus. Solanin är giftigt, det är därför man inte ska äta potatis som blivit grönfläckig, och det räcker med olyckliga omständigheter och ca två kg potatis för att komma upp i en dödlig dos.

Undersökningar på Irland visade att kunskapen om Solaninets giftighet vad låg och därmed blev Solanin intressant för forskare att titta närmare på.

En studie i Belfast visade att kvinnor som hade fött ett barn med ryggmärgsbråck eller anencephali (avsaknad av hjärna) kunde reducera risken att även nästa barn skulle födas med samma missbildning med hela 50% om dom höll en helt potatisfri diet.

Studien är märkligt nog inte helt känd och det är svårt att hitta detaljerad information om den, men den kan förklara Irlands situation.

 

Källor:

Råd om folsyra för kvinnor

Folat och folsyra

Vitaminerna som gravida behöver

Nutritionsguiden – Vitaminer