Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Förkortningslista

Nedan finns en lista över de vanligaste förkortningarna som man som gravid kan stöta på.

AD Bukens diameter
Alb Äggvita i urinen. Undersöks vid varje besök på mödravårdscentralen, kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning eller urinvägsinfektion.
Bing Bäckeningång
BF Beräknad födelse (i folkmun, på fackspråk BP eller VP)
BIM Beräknad Icke Mens (i folkmun, ingen fackterm)
Bltr, BT Blodtryck, bör vara under 140/90 i vila. Annars kan det vara ett tecken på att något är fel.
BPU Beräknad förlossning enligt ultraljudsundersökning.
BP Beräknad förlossning, ofta baserad på sista mensens första dag.
BPD Huvudets diameter (tvärs)
BT, Bltr Blodtryck
Bäckenscreening Uppskattning av bäckenets storlek.
C. diagonalis Avståndet mellan blygdbenet och den övre delen av korsbenet.
Clin Undersökning av socker i urinen
Cor Hjärta
CTG Cardiotokografi, metod för att undersöka det ofödda barnets puls och sammandragningar i livmodern samtidigt.
CRL Crown Rump Length
Cx Cervix, ett annat namn för livmodertappen.
Cytologprov Cellprov för undersökning av cellförändringar.
Diastoliskt tryck Den fas av blodtrycket som uppstår när hjärtat slappnar av mellan slagen. Bör inte överstiga 90.
Fe Järn(tillskott)
Femur Lårben
Ffd Föregående fosterdel, den del av barnet som vänt sig ner i bäckenet, vanligtvis huvudet.
Fix Den kroppsdel som ligger ner mot bäckenet är fixerat där och kan inte ruckas.
FL Lårbenets längd
Flj Fosterljud, barnets puls i magen. Ofödda barn har oftast en puls mellan 120-160 slag i minuten.
Fluor Flytning
Fundus Den övre delen av livmodern.
Gc Gonorré
Hb Hemoglobin, färgämne i de röda blodkropparna. Kallas även blodvärdet.
HB Hinnbristning
Hegars tecken Konsistensförändring i livmodern som går att känna vid gynundersökningar.
HS Hinnsprängning
Huv Huvud
Induktion Igångsättning av förlossning.
Intertubaravstånd Avståndet mellan sittbenen.
IUP Intern givare som sätts i livmodern under förlossning för att mäta värkaktiviteten.
Lividitet Blåfärgning av slemhinnorna i slidan pga ökad genomblödning.
Mammae Bröst
MA Missed abortion, fostret ligger kvar en tid i livmodern samtidigt som moderkakan fortsätter växa. Upptäcks ofta via ultraljud.
MF Missfall, kallas även spontant missfall. Fostret stöts ut spontant av kroppen.
Mm Modermun, livmoderhalskanalen som ska öppnas 10 cm under förlossningen.
Palp Palpation, känna med händerna. Vanligtvis för att känna barnets position i livmodern.
Para Antal barn kvinnan fött.
Partus Förlossning
Post Efter
Pre Före
Primigravid Förstagångsföderska
Proteinuri Protein i urinen, äggvita i urinen.
Pulm Lungor
Rh Anges i + eller – och avser förekomst eller avsaknad av Rhesusfaktorn, en egenskap hos de röda blodkropparna.
Ruckb Ruckbart. Den fosterdel som ligger ner mot bäckenet går att rucka lite på och inte helt fixerat och inte helt rörligt.
Rörl Den fosterdel som ligger ner mot bäckenet är rörligt och sitter inte alls fast i bäckenet.
Sagittal utgång Avståndet mellan svanskotan och blygdbenet.
Sectio Kejsarsnitt
SF Symfus-fundus. Vid varje besök på mödravårdscentralen efter inskrivningen mäter barnmorskan avståndet från blygdbenet till övre delen av livmodern för att se om livmodern växer normalt. Detta mått kallas för symfus-fundusmått.
Skalpelektrod En tunn metalltråd som fästs på fostrets huvud. Elektroden registrerar fostrets hjärtljud.
SM Sista menstruationens första dag.
Speculum Instrument som används under gynundersökningar
Symfus Blygdbenet
Systoliskt tryck Den första delen av blodtrycket som uppstår varje gång hjärtat drar ihop sig. Bör vara under 140.
Säte Barnet ligger med rumpan ner och huvudet upp i magen.
Tubera Sittbenen i rumpan.
TTD Fostrets bröstkorgsmått vid ultraljud
UA Utan anmärkning
UL Ultraljud
Uterus Livmoder
VDRL/WR Rutinmässigt prov på syfilis för alla gravida.
VP Väntad förlossning.
VU Vaginal undersökning, gynundersökning.
VUL Vaginal ultaljudsundersökning.
ÄL Ägglossning
Ödem Uppsvullnad. En del av viktökning under graviditetens sista tid beror på att vätska lagras i kroppen och orsakar svullnad.