Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 27 juni 2018, Av michael

Får BM vägra att kolla könet på UL?

Lagvillkoren för fosterdiagnostik

Jag kontaktade Statens medicinsk-etiska råd (SMER) för svar på den eviga frågan: ”Får en barnmorska/gyn/läkare _vägra_ att tala om barnets kön vid ett ultraljud?”


Hej AnneSophie,

I Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. står i 4:e kap,
Villkor för fosterdiagnostik:
1 § Alla gravida kvinnor skall erbjudas en allmän information om fosterdiagnostik.
En gravid kvinna som har en medicinskt konstaterad förhöjd risk att föda ett skadat
barn skall erbjudas ytterligare information om genetisk fosterdiagnostik.

Efter informationen bestämmer kvinnan, i samråd med läkaren, om hon skall genomgå
fosterdiagnostik eller genetisk fosterdiagnostik.
Den gravida kvinnan skall få all information om fostrets hälsotillstånd som har
kommit fram vid fosterdiagnostik. Uppgifter om fostret som inte rör dess hälso-
tillstånd skall lämnas ut endast om kvinnan begär det.

Det är alltså de två sista meningarna som spökar.
De avgörande orden är ”information om fostrets hälsotillstånd”. Könet har inget med
hälsotillstånd att göra. Undersökningen går inte ut på att bestämma fostrets kön. *
Men skulle man vid undersökningen ändå observera och säkert fastställa fostrets kön,
skall denna information lämnas ut om kvinnan begär det. **

Vänliga hälsningar

Erik Forsse

———————————-
Statens medicinsk-etiska råd, SMER
National Council on Medical Ethics
SE-103 33 Stockholm
www.smer.se

Jag förtydligar ovan lite…

* En BM/läkare/gyn behöver alltså inte kolla efter könet bara för att föräldrarna vill.
Den biten ingår inte i ultraljudets syfte.
OM en BM/läkare/gyn kollar ändå så är det
enbart pga goodwill (för att dom vill eller hinner).

** Men OM det under undersökningen skulle komma fram att BM/läkare/gyn faktiskt vet
vilket kön barnet har OCH BM/läkare/gyn tydligt talar om att dom vet (tex genom att göra
en tydlig kommentar som tex ”Ja nu vet jag vad det är för kön iallafall…”) OCH föräldrarna vill
veta könet och efterfrågar detta så får inte BM/läkare/gyn vägra tala om denna information.
Då kan man hänvisa till Lag (2006:351), 4:e kapitlet.