Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 28 juni 2018, Av michael

Moderkakan

Vad har moderkakan för uppgift egentligen?

Moderkakan fungerar som fostrets lunga, tarm, lever och njurar. Moderkakan fungerar med andra ord som extra organ åt fostret eftersom det ännu inte utvecklat dessa själv.

Som ovan är nämnt så fungerar moderkakan som fostrets lunga under graviditeten. Moderkakan är det organ som förser fostret med syre och det tar hand om koldioxiden som fostret bildar.

Den andra viktiga funktionen som moderkakan har är att fungera som fostrets njure. Njuren är det organ som kontrollerar och bibehåller jon och molekylkoncentrationen i kroppen vilket är mycket viktigt för att kroppen skall fungera bra. Om koncentrationerna av de olika ämnena i kroppen är felaktig kan de elektriska impulserna utebli eller störas kraftigt. Det är alltså njurarna som ser till att den inre miljön hålls konstant.

Hos en vuxen människa avlägsnar också njurarna giftiga ämnen från blodet och det är njurarna som reglerar vätskenivån med hjälp av urinen. När cellerna i kroppen innehåller för lite vätska behåller njurarna vätskan så att vi urinerar mycket lite vätska med en stark koncentration, och dricker vi mycket sker motsatsen. Dessa uppgifter styr alltså moderkakan åt fostret.
Eftersom fostret enbart får näring via moderkakan så måste den även fungera som matspjälkningssystem, men eftersom det enbart är näring som kommer till moderkakan så hjälper den egentligen endast till med absorption av näringsämnen. Moderkakan stoppar dessutom mycket giftiga ämnen och smittobärnade organismer. Den näring som vanligen passerar genom moderkakan är glukos, aminosyror, fett, vatten, mineraljoner och vitaminer. Glukosen får lite speciell hjälp av andra ämnen att ta sig igenom moderkakan eftersom glukos är något som hela tiden behövs och underskott av energi kan ge svåra skador.

Moderkakan producerar också en hel del hormoner som spelar en viktig roll i fortplantningsprocesserna. De viktigaste av dessa hormoner är östrogen och progesteron. En viktig uppgift för östrogen är att öka blodflödet i livmodern under graviditeten. Östrogenet ökar blodflödet genom att det precis som fostrets koldioxid tas upp av kvinnans blod och transporteras på så vis runt i hennes kropp och kan då tas upp av en receptor. Moderkakan producerar så pass mycket östrogen att blodflödet i livmodern ökar upp till femtio gånger mot det normala flödet vilket gör att fostret får mycket syre och växer stadigt.

Moderkakan producerar också andra hormon och det två vanligaste kallas korion- gondaotropin och placentalaktogen. Deras uppgifter är att se till att äggstockarnas förmåga att avsöndra progesteron upprätthålls eftersom den avstannar då kvinnan inte är gravid. Placentalaktogenet som tillverkas påminner om det tillväxthormon som fostret får och många forskare anser att det har en roll i styrningen av fostrets tillväxt.

Hur bildas en moderkaka?

Moderkakan bildas genom att embryot tränger igenom moderns tunna blodkärl och bildar små blodpölar som det sedan får syre genom eftersom embryot då kan fånga upp syremolekyler ur moderns blod.

Efter fyra veckor har en liten blodplatta, moderkakan, bildats, en blodplatta som innehåller byggstenar både från embryot och från modern och det gör moderkakan till en unik skapelse.

Moderkakan – en del av två personer

Det är bara moderkakan av alla däggdjursorgan som bildas av material från två individer. Det är märkligt att det ens fungerar med tanke på att människans immunsystem normalt stöter bort främmande material som moderkakan faktiskt är. Moderns immunförsvar är mycket tolerant mot moderkakan vilket man tror är tack vare fostrets skickliga tillverkning av byggstenar till den.
Det antas att fostret inaktiverar och gömmer faderns gener så att moderns immunsystem inte skall kunna reagera på det. Mycket tyder på att tidiga missfall beror på att moderkakan stöts bort av moderns immunförsvar. Forskare har dessutom kunnat påvisa att kvinnor som fått upprepade missfall med en man har kunnat få barn med en annan, eftersom han har annorlunda gener.

Moderkakan är livsviktig

Moderkakan är ett organ som endast används av fostret under graviditeten och stöts ut i samband med förlossningen. Moderkakan behövs inte längre då utan den kastas bort. Om moderkakan stöts av i förtid föds barnet för tidigt och det måste vårdas med modern teknisk utrustning som skall ersätta moderkakans uppgifter. Moderkakan är livsviktig för barnet och barnet kan inte överleva utan den innan relativt sent i graviditeten.

Moderkaksavlossning (Abruptio placentae)

Moderkaksavlossning, eller Abruptio placentae, uppkommer när en blödning mellan moderkakan och livmoderväggen får moderkakan att lossna. Blodet bilder en blodlever mellan moderkakan och livmoderväggen och om blödningen är stor kan en del rinna ut i slidan. Blödningen följs av smärta.

Moderkaksavlossning kan inträffa när som helst under den senare delen av graviditeten. Om du drabbas av ihållande smärtor, med eller utan slidblödning, skall du alltid lägga tid ner och ringa efter ambulans.

Genom att moderkakan lossnar mionskar blodflödet till barnet vilket kan leda till fosterasfyxi eller till om med till att barnet dör. Kraftig blodförlust kan sänka moderna blodtryck och kan leda till chock.

Det är en allvarlig komplikation och måste behandlas på sjukhus. På sjukhuset görs ultraljudsundersökning för att undersöka hur omfattande skadan är. Om avlossningen är liten kan det räcka med sängläge på sjukhuset med övervakning av fostret, om avlossningen är stor eller total så krävs akutsnitt för att rädda barnet.

Man vet inte vad moderkaksavlossning beror på men den är vanligare hos kvinnor som lider brist på vitaminer och mineralämnen. Moderkaksavlossning har också kopplats till högt blodtryck.

» Klicka här för att läsa mer om moderkakans placering