Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 10 juli 2018, Av michael

Fostervatten

Polyhydramnios

Möjliga orsaker till för mycket fostervatten är diabetes och tvillingar, samt hinder i fostrets strupe som gör att fostret inte kan svälja fostervattnet. Att mängden fostervatten är stor kan man upptäcka på en vanlig rutinkoll hos mödravårdscentralen.

Det är dock viktigt att påpeka att man kan ha en större mängd fostervatten utan att det är något fel på barnet eller att det är flerbörd. Stora mängder fostervatten behöver inte leda till komplikationer alls.

Dock, om livmodern är mycket utspänd finns det risk att förlossningen startar i förtid och om barnet har för mycket utrymme att röra sig finns det risk att det inte fixerar sig vilket kan innebär svåra fosterlägen samt risk för navelsträngsframfall.

Om man blir diagnostiserad med polyhydramnios så brukar man rekommendera sängläge för att minska belastningen på livmodern.

Oligohydramnios

Ett av skälen till att man har onormalt lite fostervatten kan vara en felaktig utveckling av fosternjurarna eller ett hinder som gör att urinen inte kan rinna ut ur fostrets urinblåsa. Allvarlig placentainsufficiens kan minska tillväxten och produktionen av fostervatten. Fostret behöver då intensiv övervakning fram till förlossningen.

Oligohydramnios upptäcker man vanligtvis på rutinkonroller på mödravårdscentralen. En ultraljudsundersökning kan ge en exaktare bedömning av mängden fostervatten, fostrets tillväxt samt fostrets njur- och blåsfunktion.