Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 3 april 2018, Av michael

Moderkaksprov (chorionvillibiopsi)

Moderkakprov

Moderkaksprov, eller chorionvillibiopsi, är ett prov för att ta reda på om det väntade barnet har någon kromosomavvikelse.

Den vanligaste kromosomavvikelsen är Downs syndrom, eller mongolism, som orsakas av en extra kromosom 21. Förekomsten av denna kromosomavvikelse ökar med moderns ålder.

Provet erbjuds därför från och med 35 års ålder.

 

Kan vem som helst få göra ett moderkaksprov?

Det är ingen självklarhet att man kan få de tester man vill ha. Alla Landsting kan inte erbjuda flera varianter av fosterdiagnostik.

 

När erbjuder man moderkaksprov?

Moderkaksprov kan erbjudas på följande indikationer:
»  Förhöjd risk för kromosomavvikelse:
En av föräldrarna har en kromosomavvikelse som medför risk för svårt skadade barn med kromosomavvikelse.

I dessa familjer har det oftast fötts ett skadat barn tidigare.

»  Missbildning som upptäcks på ultraljud.

»  Tidigare barn med kromosomavvikelse eller annan skada.

»  Ökad risk att få barn med Downs syndrom (en extra kromosom 21) hos äldre mödrar. Risken för Downs syndrom ökar med åldern varför kvinnor som är över 35 år erbjuds fostervattenprov.

»  Om man tagit ett blodprov som visar en förhöjd risk att få ett barn med Downs syndrom.

»  Förhöjd risk för andra allvarliga sjukdomar:

Denna grupp rymmer många olika ärftliga tillstånd som kan fastställas med olika metoder. I regel har det tidigare fötts ett barn med just sjukdomen i fråga i släkten.

 

Hur utförs undersökningen?

Moderkaksprov tas tidigast i graviditetsvecka 11 och utförs av en läkare. Vi börjar med ett ultraljud för att bland annat fastställa graviditetslängden. Ibland visar ultraljudet att det inte är lämpligt att ta provet just den dagen. Då får du en ny tid någon vecka senare.

Provtagningen sker under ultraljudskontroll, via bukväggen. Efter rengöring av magen, förs en tunn nål in till livmodern/moderkakan där provet tas. Det kan kännas obehagligt men brukar inte vara smärtsamt. Efteråt kontrolleras fostret igen med ultraljud.

 

Finns det risker förknippat med mkp?

Moderkaksprov innebär att man tar ett prov från moderkakan och därmed finns det en liten risk att graviditeten kan påverkas.

Det är ovanligt, men man räknar med att risken för missfall ökar med ca 1 procent av ett moderkaksprov.

 

Viktigt att få tid att fundera

Man kan ha olika åsikter om moderkaksprov. En del tycker det är en fördel att veta och få information, andra tycker att det är en belastning som skapar onödig oro under graviditeten.

Det är viktigt att tänka efter vad man vill ha informationen till. Om provet visar någon sjukdom eller skada hos fostret, vad gör man då? Man kan ställas inför frågan om abort. Man kan också välja att fullfölja graviditeten. Man kan då förbereda sig under graviditeten och därför bättre ta hand om barnet när det föds.

 

Bra att veta

Man rekommenderar att du samma dag och dagen efter, tar det lugnt. Ingen fysisk ansträngning som till exempel bära tungt eller springa. Man avråder även från samlag och bad.

Eventuella komplikation till provtagningen kan vara att du läcker fostervatten via slidan, eller att du får lite mensliknande smärta.

Finner man något avvikande får du telefonbesked av en läkare. Vid normalt analyssvar skickar man oftast ett svarsbrev. I svarsbrevet finns också ett telefonnummer till Genetiska laboratoriet, dit du kan ringa om du önskar veta barnets kön.

Du får gärna ha någon anhörig med dig under undersökningen. Det är däremot inte lämpligt att ha barn med sig.

 

© Can Stock Photo Inc. / kadmy