Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 10 juli 2018, Av michael

Fostervattenprov

Fostervattenprov

Under graviditeten kan det ibland uppkomma en misstanke att det väntade barnet har en allvarlig skada. Det finns flera metoder att undersöka ett foster. Fosterundersökningar är olika beroende på vilken skada eller sjukdom man misstänker fostret har hög risk för.

Alla fosterundersökningar är riktade och kan bara ge svar på en begränsad fråga. Fosterdiagnostik är med andra ord inte en hälsoundersökning av fostret utan en specialundersökning som utförs av speciella skäl.

När erbjuder man fostervattenprov?

Fostervattenprov kan erbjudas på följande indikationer:
» Förhöjd risk för kromosomavvikelse:

En av föräldrarna har en kromosomavvikelse som medför risk för svårt skadade barn med kromosomavvikelse. I dessa familjer har det oftast fötts ett skadat barn tidigare.
» Missbildning som upptäcks på ultraljud.
» Tidigare barn med kromosomavvikelse eller annan skada.
» Ökad risk att få barn med Downs syndrom (en extra kromosom 21) hos äldre mödrar. Risken för Downs syndrom ökar med åldern varför kvinnor som är över 35 år erbjuds fostervattenprov.

» Om man tagit ett blodprov som visar en förhöjd risk att få ett barn med Downs syndrom.

» Förhöjd risk för andra allvarliga sjukdomar:

Denna grupp rymmer många olika ärftliga tillstånd som kan fastställas med olika metoder. I regel har det tidigare fötts ett barn med just sjukdomen i fråga i släkten.

Hur utförs undersökningen?

Man börjar med ett ultraljud för att bland annat fastställa graviditetslängden. Ibland visar ultraljudet att det inte är lämpligt att ta provet just den dagen. Då får du en ny tid någon vecka senare.

Provtagningen sker under ultraljudskontroll, via bukväggen. Efter rengöring av magen, förs en tunn nål in till livmodern och drygt en matsked fostervatten tas upp. Det kan kännas obehagligt men brukar inte vara smärtsamt. Efteråt kontrolleras fostret igen med ultraljud.

Provet tas vanligen i graviditetsvecka 14 – 15. Man tar ut 10-20 ml fostervatten som innehåller fosterceller. Dessa celler används sedan för att undersöka fostrets kromosomer. Eftersom analysen fordrar att man odlar fostercellerna i laboratoriet får du provsvar efter 2 till 3 veckor.

Fostervattnet undersöks även med avseende på ett äggviteämne, alfafetoprotein/AFP/, som kan vara förhöjt vid vissa missbildningar i nervsystemet.

Finns det risker förknippat med fvp?

Fostervattenprov innebär att man tar ett prov från livmodern och därmed finns det en liten risk att graviditeten kan påverkas. Det är ovanligt, men man räknar med att risken för missfall ökar med ca 0,5 procent av ett fostervattenprov.

Viktigt att få tid att fundera

Man kan ha olika åsikter om fostervattenprov. En del tycker det är en fördel att veta och få information, andra tycker att det är en belastning som skapar onödig oro under graviditeten. Det är viktigt att tänka efter vad man vill ha informationen till. Om provet visar någon sjukdom eller skada hos fostret, vad gör man då? Man kan ställas inför frågan om abort. Man kan också välja att fullfölja graviditeten. Man kan då förbereda sig under graviditeten och därför bättre ta hand om barnet när det föds.

Bra att veta

Man rekommenderar att du samma dag och dagen efter, tar det lugnt. Ingen fysisk ansträngning som till exempel bära tungt eller springa.

Man avråder även från samlag och bad.

Eventuella komplikation till provtagningen kan vara att du läcker fostervatten via slidan, eller att du får lite mensliknande smärta.

Finner man något avvikande får du telefonbesked av en läkare. Vid normalt analyssvar skickar man oftast ett svarsbrev. I svarsbrevet finns också ett telefonnummer till Genetiska laboratoriet, dit du kan ringa om du önskar veta barnets kön.

Du får gärna ha någon anhörig med dig under undersökningen. Det är däremot inte lämpligt att ha barn med sig.