Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 18 april 2018, Av michael

Blodvärdet (Hb)

Blodet

Blodvolymen ökar under graviditeten från fyra liter till 4,5 vid 20 veckor och till ungefär 5.2 liter vid 40 veckor. Detta är kroppens sätt att se till att syret räcker för både barnet och dina egna behov.

Det är framförallt vätskeinnehållet i blodet som ökar, men även antalet röda blodkroppar. I dessa finns hemoglobinet som bär syret från lungorna till kroppens celler och därmed är viktiga för att kroppen ska fungera.

Varför är järnet så viktigt?

Hemoglobinets viktigaste beståndsdel är järn, som fostret behöver för att kunna bygga upp sitt eget kroppsförråd. En tredjedel av den gravida kvinnans järnreserver går över till barnet och denna förlust måste ersättas genom föda som innehåller tillräckligt mycket järn eller genom järntabletter (på barnmorskas rekommendation).

Vad händer om jag har dåligt järnvärde?

Om man lider brist på järn sjunker mängden hemoglobin i blodet och därmed mängden syre som är tillgängligt för kroppen. Man kan då känna sig trött, yr och orkeslös.

Ska man börja äta järntabletter så fort man blir gravid?

Nej, absolut inte. Försök äta järnrik kost istället. Om din barnmorska tycker att ditt järnvärde är lågt kommer hon att rekommendera dig extra järn i tablettform men oftast behövs detta inte förrän vid mitten av graviditeten. Du ska aldrig ta järntillskott om din BM inte genom blodprov visat att ditt Hb är lågt.

Tips på järnrik mat

» Blodpudding
» Kött
» Ärtor
» Bröd
Tänk på att C-vitamin som finns i frukt, grönsaker och rotfrukter förbättrar järnupptaget. Medan the och kli kan försämra det.

Vad händer om jag har väldigt högt järnvärde?

Idag vet man, genom mycket forskning, att det finns vissa risker med att ha ett väldigt högt Hb. Riskerna inbegriper ökad risk för intrauterin fosterdöd under den senare delen av graviditeten.
”Höga blodvärden under graviditeten kan vara skadliga för fostret och fördubblar risken för att det väntade barnet ska dö i livmodern före, eller i anslutning till förlossningen.”
Rapporten ”Maternal hemoglobin concentration during pregnancy and risk of stillbirth” från Karolinska sjukhuset tar upp problemet som bekräftar liknande rapporter från England och USA.

Ett Hb sjunker normalt efter vecka 20 då fostret kräver mer och blodmängden ökar. Om Hb inte sjunker efter vecka 20 utan ligger stadigt väldigt högt eller tom ökar ska detta tolkas som en varningssignal. Ett högt Hb gör blodet trögflytande. Trögt blod = större risk för blodproppar i fina kärl som tex de som finns i en moderkaka.
Riktvärdet är 146, och ett Hb på, över eller omkring 146 är farligt högt under en graviditet.
Många MVC hänger tyvärr inte med på nya rön och hinner inte hålla sig uppdaterade med ny forskning och fortsätter därför att uppmuntra gravida att äta järnrikt och ta tillskott fastän många inte behöver.
Rent generellt kan man säga att en gravid kvinna inte behöver tillskott om Hb ligger kring det normala, alltså 120-130. Först när Hb sjunker kan man, på inrådan av sin BM, börja med järntillskott. Börja aldrig med tillskott innehållande järn innan du fått ditt Hb kontrollerat på MVC.

Vad gör jag om jag har väldigt högt Hb?

Om du har väldigt högt blodvärde (146 g/L eller mer i början på graviditeten) kan du ta upp detta med din barnmorska och hänvisa till Karolinskas rapport om hon är omedveten om riskerna.
Det är dock viktigt att påpeka att de allra flesta kvinnor med höga blodvärden, trots den ökade risken, föder levande barn eftersom intrauterin fosterdöd är relativt ovanligt. Dock ska risken så klart inte ignoreras och kvinnor som har ett stadigt högt Hb eller stigande Hb, mot riskzonen, bör vara uppmärksamma på fosterrörelser och avvikande SF-mått.
Om du ligger i riskzonen kan det vara bra att undvika allt för järnrik kost och tillskott innehållandes järn.