Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 9 april 2018, Av michael

Blodsocker och graviditetsdiabetes

Sockerhalten i blodet kontrolleras oftast reglebundet under graviditeten. Vid förhöjda värden gör man ett s.k. Belastningsprov för att testa glukosintoleransen. I vissa landsting får alla gravida göra ett sådant prov.

En del kvinnor får en lindrig form av diabetes under graviditeten, s.k. graviditetsdiabetes.

Hur upptäcker man graviditetsdiabetes?

Man kan upptäcka om en gravid kvinna har graviditetsdiabetes genom ett s.k. Glukosbelastningstest.

Glukosbelastningen görs på Din barnmorskemottagning. Du ska vara fastande, det vill säga inte ha ätit, druckit eller rökt innan. Du får dricka en sockerlösning och efter två timmar tar man ett blodprov.

Är provet förhöjt, men inom ett gränsvärde, gör man om provet efter en vecka. Är det då fortfarande förhöjt får Du träffa en dietist för kostgenomgång och rådgivning.

Är provet efter två timmar över ett visst värde, har du graviditetsdiabetes. Oftast sker fortsatta kontroller betydligt tätare och på specialistmödravården.

Normalt kallas man till medicinkliniken för en ny glukosbelastning ca ett år efter förlossningen.

Vad gör man åt graviditetsdiabetes?

Den som har diabetes eller förhöjd glukoskänslighet måste kontrolleras upprepade gånger under graviditeten för att pröva ut rätt behandling.

Oftast räcker det med att följa en lämplig diet som den lokala diabetessköterskan hjälper till med men ibland krävs behandlin med insulin.

 

© Can Stock Photo Inc. / monkeybusiness