Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 11 juli 2018, Av michael

Röda hund (Rubella)

Röda hund är en virusinfektion och räknas till barnsjukdomarna. Hos barn ger den endast lindriga symptom, men om det gravida kvinnan smittas under de första 14-16 veckorna kan effekterna på fostret bli mycket allvarliga.

Inkubationstiden är sju dagar. Därefter får barn ett rött utslag. Hos smittade kvinnor händer det sock att utslaget uteblir och att det inte ens känner sig sjuka. Sju dagar efter att infektionen har brutit ut kan man påvisa antikroppar i blodet.

Ju tidigare i graviditeten en kvinna bli smittad desto större är sannolikheten/risken att barnet ska bli allvarligt skadat. De största skadan sker under de första åtta graviditetsveckorna då infektionen kan leda till blindhet, dövhet, utvecklingsstörning och/eller missbildningar i hjärtar och buken. Efter vecka 16 är det vanligen bara hörseln som påverkas. Efter vecka 18 påverkas barnet oftast inte alls.

Prov för röda hund

inskrivningen hos mödravårdscentralen tar man ett blodprov för att se om du är immun mot röda hund (rubella), dvs. har haft sjukdomen eller blivit vaccinerad mot den. De flesta är idag immuna.

Om du inte är immun ska du undvika att utsätta dig för smitta. Vaccinering mot röda hund kan ske först efter barnets födelse.

Då man i Sverige är vaccinerad mot röda hund är det endast några procent av de gravida kvinnorna som är mottagliga för infektionen . Eftersom hittills de allra flesta barnen är immuna (skyddade) mot röda hund sprids inte smittan inom landet. Inhemska fall av röda hund är därför nu sällsynta.

Fall av röda hund skall inrapporteras till smittskyddsinstitutet. Ingen rapport om skadat barn på grund av röda hund har inkommit efter 1985.

Rubellainfektion hos fostret och det nyfödda barnet

Om den gravida kvinnan får röda hund under början av graviditeten fram till 17 graviditetsveckan kan fostret få svåra fosterskador på hjärtat, hörseln, ögonen och hjärnan.
Då risken för allvarliga fosterskador är störst under de 14 första graviditetsveckorna bör de blivande föräldrarna informeras om den risken för att kunna ta ställning till huruvida dom vill avbryta graviditeten.

Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditet?

Det är störst risk för fostret att få röda hund om den gravida kvinnan smittas i tidig graviditet. Om fostret smittas i fosterlivet kan det få en kvarstående infektion och barnet kan då vara smittspridare av röda hund under många månader efter födelsen.

Hur påvisas röda hund-infektion hos den gravida kvinnan?

Om man misstänker att man har röda hund-infektion under graviditeten måste man alltid söka läkare. Blodprov skall då tas och skickas till laboratorium för att se efter om det verkligen är röda hund.
Blodprov för att se om man tidigare haft röda hund (immunitetsbedömning) bör även tas om man under första hälften av graviditeten träffar person med misstänkt röda hund-infektion och inte vet att man är skyddad genom vaccination eller resultat av tidigare blodprovsundersökning.
Om immunitet saknas kan det bli aktuellt att försöka undersöka om den som är smittkälla verkligen har röda hund och/eller följa den gravida kvinnan.

Hur påvisas röda hund-infektion hos fostret?

Röda hund-infektion hos fostret påvisas genom fostervattenprov.