Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 3 april 2018, Av michael

Besök på MVC

När ringer jag till MVC?
Det är helt OK att ringa närmaste mödravårdscentral så fort du har fått ett positivt graviditetstest. Numret till ditt MVC hittar du i telefonkatalogen.
När du ringer så brukar barnmorskan vilja veta när din sista mens var och när du testade positivt.
Sedan får du en tid för inskrivning. Oftast sker inskrivningen någonstans mellan vecka åtta och tretton, men det kan variera lite beroende på vart i landet man bor.

Vad händer på inskrivningen?
På inskrivningen får ni träffa en barnmorska och det brukar normalt vara samma barnmorska som följer er genom hela graviditeten. Om du inte skulle trivas med barnmorskan kan du givetvis byta.
Kom ihåg att barnmorskan (och ev läkare) är där för din skull. Det är ett utmärkt tillfälle för dig att få svar på alla funderingar och frågor du kan ha om din graviditet. Du kan fråga om olika besvär, om hur förlossningen blir eller om annat som du undrar över.
Var inte rädd för att fråga – barnmorskorna har hört det mesta förut.

Vid första besöket pratar barnmorskan med er om graviditeten och hur du mår. Hon skriver en journal och frågar om du, eller bebisens pappa, haft några sjukdomar eller om du tar någon medicin. Hon frågar också om ditt arbete och tar upp riskerna med rökning och alkohol.
Hos barnmorskan tar man ett blodtryck kollar ett urinprov samt väger dig. Ett blodprov i armen visar din blodgrupp och om du är Rhesus positiv eller negativ. De uppgifterna måste finnas i din journal.
Blodprovet hos barnmorskan visar också om du är immun mot röda hund och om du har syfilis, klamydia eller hiv. Blodprovet i fingret visar ditt blodvärde (Hb).
Det är viktigt att kontrollera blodtrycket. Det kan nämligen sjunka något i början av graviditeten och ligger som lägst efter halva tiden. Under de tre sista månaderna återgår det sakta till sitt normala värde.
Urinprov visar om det finns äggvita i urinen. Det kan i sådana fall tyda på att du har en urinvägsinfektion.

Gör man alltid läkarundersökning på MVC?
Nej, det beror lite på vart i landet du bor och om det är rutin att läkarundersöka alla gravida kvinnor. Dessutom kan det bero på om du tillhör en sk riskgrupp eller en normalgrupp.
En riskgrupp är en grupp kvinnor som kanske har tex högt blodtryck eller diabetes, eller kanske har haft blödningar etc etc. En normalgrupp är kvinnor som är friska och som tycks ha en okomplicerad graviditet.
Om du får göra en läkarundersökning så brukar läkaren först göra en gynekologisk undersökning för att bedöma livmoderns storlek och ser efter om allt verkar bra.

Gör man alltid ultraljud på inskrivningen?
Nej, oftast inte faktiskt. De flesta MVC (via landstinget) har inte tillgång till ultraljudsmaskiner. De allra flesta får vänta tills vecka 16-18 innan man gör ultraljud för första gången.
Om det är så att du är osäker på hur långt gången du är, tex för att du har mycket oregelbunden mens, eller är orolig för att du har blött/blöder kan din BM oftast hjälpa dig få en tid till Specialist MVC för ett vaginalt ultraljud / ultraljud.

Boka till för stora ultraljudet i vecka 16-18.
Normalt bestämmer man en tid för att göra ultraljudsundersökning på inskrivningen själv. I vissa landsting arrangerar bernmorskan ett datum för ultraljudsundersökning, och i andra får du själv ringa till specialistmödravården och bestämma datum.
Din barnmorska förser dig då med den information du behöver.

Nästa besök hos MVC (ca vecka 20+)
Ofta kan det vara ett ganska stort hopp mellan inskrivningen och nästa besök hos barnmorskan. Ibland träffar man inte barnmorskan igen förrän efter man har gjort ultraljudsundersökningen och det kan då innebära att du är någonstans mellan vecka 16 och 22 ungefär.

Glöm inte att du ska få ditt moderskapsintyg från barnmorskan. Antingen ska du, eller barnmorskan, skicka in detta tilll Försäkringskassan så att processen för att räkna ut föräldraersättning kan börja.

Barnmorskan börjar nu kontrollera hur livmodern växer. Med ett vanligt måttband mäter hon avståndet mellan blygdbenet och livmoderns överkant, det s.k. Symfys-fundusmåttet. Sedan skrivs värdet in på en kurva så att det går att följa utvecklingen.
Barnmorskan brukar nu även låta dig lyssna på hjärtljuden hos din bebis. Barnmorskan placerar en s.k. doppler mot din mage. Dopplern liknar en liten mikrofon som barnmorskan kör med över magen tills dess att barnets hjärtljud hörs tydligt genom mottagaren, vilken liknar en liten radio. Barnmorskan räknar barnets hjärtslag per minut och för in detta i din journal.
Barnmorskan kontrollerar också ditt blodtryck, ditt blodvärde (Hb), ditt blodsocker, kollar urinen samt din vikt.
Alla dessa kontroller är viktiga för att bedömma hur du och din bebis mår. Man ska alltid stå på sig och kräva att dessa fem enkla kontroller utförs vid varje besök hos barnmorskan ända fram till förlossningen.

Hur ofta ska jag gå till MVC?
Ja, det beror igen på om du tillhör en normalgrupp eller en riskgrupp.
Om du tillhör en riskgrupp så kanske du får gå lite frekventare, tex varannan vecka. Om du tillhör en normalgrupp så går du kanske bara en gång var tredje-fjärde vecka.
Ju längre gången du är desto tätare blir det oftast mellan besöken. Efter vecka 36 brukar de flesta gå varannan vecka fram till vecka 40. Efter vecka 40 varje vecka och efter vecka 41 så får man ibland gå så ofta som varannan, var tredje dag.

Igen, om du tillhör en riskgrupp så blir det kanske ännu mer frekvent.