Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 28 juni 2018, Av michael

Vad baseras ersättningen på (hypotetiska fall)

Frågor om föräldrapenningen

Det kommer många frågor om föräldrapenningen, vad den baseras på och hur Försäkringskassan arbetar.

Nedan kan ni hitta några av de vanligaste kominationerna som besökarna undrar över. Har du frågor eller vill ha exakta besked ska du naturligtvis vända dig till din lokala Försäkringskassa.

Kvinna A studerar på gymnasiet. Har aldrig arbetat heltid.

Vad baserar man ersättningen på?
Har man aldrig arbetat får man föräldrapenning efter grundnivån, som from 1 januari 2004 är 180 kronor per dag brutto, dvs. Innan skatt.

Kvinna B studerar på högskola sedan två år tillbaka. Har aldrig haft heltidsarbete.

Vad baserar man ersättningen på?
Har man aldrig arbetat får man föräldrapenning efter grundnivån, som from 1 januari 2004 är 180 kronor per dag brutto. Har man under studierna arbetat extra kan den inkomsten ligga till grund för föräldrapenningen, men det beror på hur mycket man jobbat och hur länge innan beräknat förlossning man har jobbat.

Kvinna C studerar också på högskola sedan två år tillbaka. Har haft fast- samt deltidsarbete under två år före högskolestudierna.

Vad baserar man ersättningen på?
Har man innan man börjat studera haft ett arbete på heltid/deltid på minst sex månader baseras föräldrapenning på den inkomsten. Kravet är att man har studerat med stöd från CSN och att det inte finns några perioder där man inte har haft ett arbete/studerat/eller varit anmält på arbetsförmedlingen.

Kvinna D har haft heltidsarbete i 3 år.

Vad baserar man ersättningen på?
Föräldrapenningen baseras på hennes aktuella årsinkomst, dvs. Månadslönen x 12 eller timlönen x 2080, plus eventuella tillägg som t. Ex. OB. Anställningsformen spelar här en mindre roll i och med att hon har arbetat i minst sex månader i samma tjänst.

Kvinna E har haft heltidsarbete i 3 år innan hon blev uppsagd. Nu går hon på A-kassa sedan 4 månader.

Vad baserar man ersättningen på?
Under förutsättning att hon anmälde sig på arbetsförmedligen direkt efter att hon blev uppsagd baseras föräldrapenningen på det arbetat hon hade i tre år innan hon blev arbetslös.

Kvinna F har haft heltidsarbete i 3 år innan hon blev uppsagd. Sedan gick hon 4 månader på A-kassa. Nu har hon en projektanställning i sex månader fram till barnet kommer.

Vad baserar man ersättningen på?
I och med att hon nu har en anställning som varar minst sex månader baseras föräldrapenningen på den projektanställningen hon har nu.

Har du funderingar över hur just din ersättning kommer se ut och vad den kommer basera sig på gör du bäst i att ta kontakt med en handläggare på din lokala Försäkringskassa.
Du kan också läsa mer på Försäkringskassans hemsida: www.fk.se