Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 21 mars 2019, Av michael

Havandeskapspenning

Omplacering

Är du gravid har du rätt att bli omplacerad till andra arbetsuppgifter om du har:

  • Förbjudits att fortsätta ditt vanliga arbete med stöd av arbetsmiljölagen.
  • Ett fysiskt påfrestande arbete som du inte kan fortsätta med på grund av graviditeten.

Ett fysiskt påfrestande arbete är till exempel arbete som till stor del innebär tunga lyft, påfrestande ensidiga rörelser.

Vill du bli omplacerad måste du anmäla det till arbetsgivaren minst en månad i förväg. Gör du anmälan för sent och arbetsgivaren därför inte kan ordna en omplacering, kan du inte få någon havandeskapspenning.

Om arbetsgivaren inte kan omplacera dig ska möjligheten till omplacering fortlöpande prövas.

Havandeskapspenning

Du kan få havandeskapspenning om:

  • Du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön.
  • Din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av graviditeten och du har ett fysiskt påfrestande arbete.
  • Havandeskapspenning betalas bara ut om arbetsgivaren inte kan omplacera dig till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete.

Ersättning

Havandeskapspenningen beräknas på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och är kalenderdagsberäknad, det vill säga 80 procent av din SGI dividerad med 365.

Om du har sådana arbetsuppgifter att du skulle kunna arbeta del av dag kan du ansöka om tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels havandeskapspenning.

Havandeskapspenning på grund av fysiskt påfrestande arbete betalas ut under högst 50 dagar, dock tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning.

Om du blivit förbjuden att fortsätta ditt arbete med stöd av arbetsmiljölagen kan du få havandeskapspenning för varje dag som förbudet gäller.

De sista 10 dagarna före beräknad förlossning kan man inte få havandeskapspenning. Om du vill kan du ta ut föräldrapenning under de dagar som är kvar fram till förlossningen.

Ansökan

Du ansöker om havandeskapspenning hos Försäkringskassan.

På ansökan lämnar du uppgifter om faktiska förhållanden och bifogar ett moderskapsintyg. Eftersom Försäkringskassan ska göra en bedömning av din rätt till havandeskapspenning bör du lämna din ansökan så snart som möjligt.

Du kan i regel inte få ersättning för tid innan du ansökt om havandeskapspenning. Om du ansöker på grund av fysiskt påfrestande arbete är det viktigt att du noggrant beskriver dina arbetsuppgifter.

På blanketten kan du också skriva om du har särskilda besvär i samband med graviditeten som påverkar dina möjligheter att fortsätta förvärvsarbetet. Till ansökan ska du bifoga blanketten ”Utlåtande om omplacering”. Den får du från Försäkringskassan.

På blanketten ska arbetsgivaren intyga att han prövat alla möjligheter att omplacera dig. Om du har blivit förbjuden att fortsätta ditt arbete ska arbetsgivaren intyga detta med stöd av arbetsmiljölagen.

Hembesök

Försäkringskassan kan göra hembesök för att utreda din rätt till ersättning. Ytterligare information finns i broschyren ”Rätt beslut- Rätt ersättning”.

Utbetalning

Om Försäkringskassan beslutar att du har rätt till havandeskapspenning får du en blankett ”Försäkran för havandeskapspenning” som du ska fylla i, där du lämnar uppgifter om faktiska förhållanden. Havandeskapspenningen betalas huvudsakligen ut till ditt bank- eller postgirokonto.

Havandeskapspenningen är skattepliktig och pensionsgrundande. För egna företagare med F-skattsedel gör Försäkringskassan ett skatteavdrag med 30 procent.