Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 28 juni 2018, Av michael

Sjukpenning under graviditeten

När kan man få sjukpenning under graviditeten?

Att vara gravid är inte det samma som att vara sjuk. Men du som är gravid har självfallet rätt till sjukpenning om du är sjuk och sjukdomen sätter ner din förmåga att arbeta med minst en fjärdedel.

Det gäller oberoende av hur lång tid du har kvar till beräknad förlossning. Det kan vara svårt att avgöra om besvären är så svåra att de kan kallas för sjukdom. Detta problem är inte unikt för gravida kvinnor. Om en gravid kvinna har rätt till sjukpenning under graviditeten avgörs alltid genom en individuell prövning. Både läkaren och Försäkringskassan ska ta hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall.

Till vem anmäler man och hur går det till?

Är man anställd ska man anmäla sig sjuk till sin arbetsgivare första dagen man är hemma. Sedan betalar arbetsgivare sjuklön för de första två veckorna, minus karensdag, och är sedan tvungna att medfinansiera (alltså betala 15% av sjukskrivningen vid heltidsjukskrivning vilket betalas till Försäkringskassan och inte till den sjukskrivne).

Sjuklönen är på 80%. Efter 7 kalenderdagar måste man visa läkarintyg.
Är man fortfarande sjuk efter tre veckor gör arbetsgivaren an sjukanmälan till Försäkringskassan.
Är man arbetslös, egen företagare, studerande eller föräldraledig ska man själv sjukanmäla sig till Försäkringskassan, senast samma dag som man insjuknar. Också här ska man lämna läkarintyg efter 7 kalenderdagar.

Från Försäkringskassan får man sedan hem en begäran om sjukpenning, som man fyller i och lämnar in tillsammans med eventuella läkarintyg. Tillsammans utgör detta ett underlag som Försäkringskassan sedan använder när man bedömmer om rätten till sjukpenning. Varje sådan prövning är individuell.
Det är alltså Försäkringskassan som bedömmer om man har rätt till sjukpenning, läkarintyger som läkaren skriver är ett underlag, ingen garanti.

Läkarintyg

Läkarintyget är en mycket viktig del av arbetsgivarens och Försäkringskassans underlag när din rätt till sjuklön eller sjukpenning prövas. I intyget beskriver läkaren hur ditt medicinska tillstånd påverkar din förmåga att arbeta, söka arbete, vårda ditt barn eller studera. Det ska också framgå vilka av dina vanliga arbetsuppgifter du inte klarar av att utföra på grund av sjukdom.

Det är alltså din förmåga att arbeta som avgör om du har rätt att få sjuklön eller sjukpenning, inte sjukdomen eller symtomen i sig. Hur mycket du kan arbeta, trots din sjukdom, beror ofta på vilka arbetsuppgifter du har. Det kan också bero på om arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda dig andra arbetsuppgifter som du kan klara under din sjukdomstid. Istället för sjukpenning kan du i vissa fall få ersättning för resor till och från arbetet.

Ibland innehåller inte läkarintyget tillräcklig information. Då måste Försäkringskassan be din läkare att komplettera intyget för att kunna bedöma om du har rätt till sjukpenning. Innan dess kan Försäkringskassan inte betala ut sjukpenning till dig. Om ditt läkarintyg behöver kompletteras får du ett meddelande om det från Försäkringskassan.

www.försäkringskassan.se finns mer info under fliken Sjuk.