Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 28 juni 2018, Av michael

Allmänt om SGI (SjukpenningGrundande Inkomst)

Vad är SGI?

SGI är den sjukpenninggrundande inkomsten. SGI är lika med din årsinkomst, upp till 7,5 basbelopp, vilket i år motsvarar 294 700 kr (ungefär 24 000 kr i månaden). Tjänar du mer än så kommer din SGI ändå att vara 294 700 kr, vilket innebär att din SGI blir mindre än 100% av din årsinkomst.

Det är SGI:n som Försäkringskassan baserar sin ersättning på för till exempel sjukpenning, föräldrapenning, havandeskapspenning och tillfällig föräldrapenning.
Föräldrapenningen är 80% av din SGI, under förutsättning att du plockar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan.

Inkomsten baseras på inkomst av arbete, vilket innebär att till exempel a-kassa inte kan räknas med. Ej heller traktamente eller andra kostnadsersättningar.

  • Är man anställd räknas SGI ut på den aktuella lönen man har.
  • Får man månadslön tar man månadslönen x 12.
  • Har man timlön tar man timlönen x 2080 timmar (40 timmar x 52 veckor).
  • OB tillägg, bonus, provision och ständig återkommande övertid räknas också inn i SGI efter samma princip. Semestertillägget kan inte räknas med.

Har du ditt eget företag?

Är man egen företagare, dvs med enskild firma eller handelsbolag räknas inkomsten ut efter nettointäkten. Kontakta Försäkringskassan för mer info. Observera att om man har eget aktiebolag räknas man som anställd i det företaget.

Föräldrapenningen är vad man kallar kalenderdagsberäknat vilket innebär att SGI divideras på 365 dagar. Ersättningen kan därför tas ut 7 dagar per vecka. Det samma gäller för sjukpenning och havandeskapspenning.

Tillfällig föräldrapenning betalas ut efter arbetsdagar/timmar.

När man lämnar in moderskapsintyget börjar Försäkringskassan kolla upp vad man ska ha för SGI som föräldrapenningen ska betalas ut efter. Det kan innebära att man får papper hem som man ska fylla i, ofta ihop med sin arbetsgivare.

Ibland kan man ha både SGI och FGI. FGI = föräldrapenningsgrundande inkomst. Det gäller oftast de tillfällen när man har en lägre SGI än FGI, till exempel om man föder barn inom 2 ½ år.

www.försäkringskassan.se finns mer info under fliken Förälder.