Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 28 juni 2018, Av michael

Faderskapsintyg

Vad är ett faderskapsintyg?

Om mamman och pappan ej är gifta kan det vara bra att skriva under ett faderskapsintyg. Om mamman och pappan är gifta fastställs faderskapet automatiskt.

Ett fadeskapsintyg är, precis som det låter, ett intyg på att den blivande pappan är fadern. Bekräftelse av faderskap sker skriftligen och skall bevittnas av två personer. Bekräftelsen skall skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

Varför är det viktigt?

Ett faderskapsintyg innebär att barnets ursprung dokumenteras. Det är först sedan detta intyg undertecknats av båda föräldrarna, och godkänts av socialnämnden, som barnets juridiska rättigheter såsom arvsrätt, rätt till faderns efternamn etc. kan tillvaratas.
Utan ett sådant papper är endast mamman juridisk företrädare (pappan har tex inte rätt till varken barnbidrag eller föräldrapenning) för barnet vilket kan leda till stora komplikationer om det händer henne något.

Varför skriva under ett faderskapsintyg innan födseln?

Anledningen till varför det är bra att skriva under ett faderskapsintyg redan innan förlossningen är att pappan, om mamman skulle avlida innan faderskapsintyget är påskrivet, kommer att behöva gå till domstol för att få vårdnaden (hävda faderskap) om sitt barn. En process som ingen ska behöva gå igenom.

När, var och hur arrangerar man ett faderskapsintyg?

Ring din kommuns växel och fråga vart du vänder digf ör att arrangera faderskapsintyg innan barnet är fött. Detta sker på olika platser i olika kommuner.
En del kommuner vill inte gå med på att skriva papper innan förlossningen utan hänvisar till att sådant fixas när barnet väl är fött, men jag tycker att man ska stå på sig och argumentera för det här eftersom konsekvenserna av en avsaknad namnteckning kan bli såpass allvarliga.

När någon vägrar erkänna faderskap

Skulle någon vägra att skriva på en faderskapsbekräftelse måste faderskapet fastställas genom dom i tingsrätten.

När det finns tveksamheter

Om det finns tveksamheter om vem som är fader, har mannen eller kvinnan rätt att begära en blodanalys, som bekostas av socialnämnden.

Papper om delad vårdnad

Samtidigt som man skriver under ett faderskapsintyg brukar man även skriva under ett papper om delad vårdnad. Detta är frivilligt men väljer man att inte skriva under förblir mamman ensam vårdnadshavare.