Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 3 april 2018, Av michael

Tobak och graviditet

Om du har tänkt sluta röka eller snusa, så är det hög tid att göra det när du planerar att bli gravid eller precis har testat positivt för graviditet.

När du röker eller snusar får du i dig många skadliga ämnen som tas upp av blodet och når fostret via moderkakan och navelsträngen.

Fostret får till och med i sig större mängd än mamman när det gäller vissa ämnen, till exempel kolmonoxid och nikotin.

De flesta av tobaksrökens ämnen passerar fritt över till fostret.
Nikotinet, som även finns i snus, gör att blodflödet i livmodern och moderkakan minskar och fostret får mindre syre och näring.

 

Försämrad syreupptagning

Kolmonoxiden som finns i cigarettröken gör att blodets syreupptagningsförmåga försämras. Fostret får också i sig kolmonoxid när mamman röker.

Fostrets blod tar upp dubbelt så mycket kolmonoxid som mammans, och gasen stannar dessutom kvar längre hos fostret än hos mamman.

Rökning ökar riskerna för:

  • att fostret växer för dåligt
  • missfall
  • fosterdöd under graviditeten
  • för tidig förlossning
  • avlossning av moderkakan
  • plötslig spädbarnsdöd

 

Även kvinnor som inte röker löper risk att drabbas

En ny studie som publicerats i nätupplagan av facktidskriften Epidemiology visar att tom kvinnor som inte själva röker, men utsätts för passiv rökning under graviditeten löper ökad risk att drabbas av missfall.

Resultatet talar för att gravida kvinnor helt bör slippa att utsättas för tobaksrök.

Enligt forskaren Lena George vid Karolinska institutet i Stockholm ökade passiv rökning risken för missfall med 67 procent medan aktiv ökning fördubblade missfallsrisken.

Resultaten förvånade inte forskarna, men däremot överraskades de av att passiv rökning är vanligt.

Så många som en fjärdedel av kvinnorna som fick missfall hade utsatts för tobaksrök utan att själva vara rökare.

 

Även snus är farligt!

En svensk-amerikansk studie är den första som studerat hur snusandet påverkar ett ofött barn.

Snus innehåller också flera tusen ämnen som tex nitrosaminer, metallföreningar och kolväten. Nikotin som är det ämne man blir beroende av som tobaksbrukare finns i höga halter i snus.

En ”prilla” har en nikotinhalt motsvarande 2 starka cigaretter. Nikotin passerar över via moderkakan och når därmed fostret med både känd och okänd påverkan.

Enligt studien kan barnets födelsevikt minskas. Dessutom fördubblas risken för att barnet ska födas för tidigt. Risken för havandeskapsförgiftning ökas också hos den blivande mamman.

Hur mycket du röker och snusar står i direkt proportion till risken för fosterskador. Så fort du slutar kommer det fostret till godo.

 

Råd om rök- och snusavvänjning

Vänd dig till din BM för hjälp eller testa ”Sluta röka”-linjen.

Använd inte nikotinplåster eller nikotintuggummi då dessa ökar risken för att barnets föds med missbildat skelett. Den som är gravid och använder nikotinplåster eller annan nikotinersättning före den tolfte graviditetsveckan löper ökad risk att få ett missbildat barn visade en dansk undersökning där sammanlagt nära 77 000 kvinnor deltog.

Studien är publicerad i den medicinska tidskriften Obstetrics & Gynecology.

 

© Can Stock Photo Inc. / 4774344sean