Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 17 september 2018, Av michael

Narkotika och graviditet

Fosterskador på grund av narkotikamissbruk är inte så vanligt i Sverige, men det förekommer.

Om du är beroende av droger är det naturligtvis mycket svårt att sluta. Du behöver professionell hjälp. Var aldrig rädd för att be om den. Barnmorskan kan hjälpa dig att hitta rätt metod för att sluta.

Hur olika droger påverkar
De studier som gjorts på barn, vars mammor använt någon typ av droger, visar att de ofta har en sämre hälsa generellt. Mammorna kanske inte går till mödravården lika ofta och sköter inte alltid sin hygien, kost och motion. Detta påverkar resultatet i studierna. Andra saker som försvårar studier är att kvinnor ofta använder flera typer av droger. Därför är det svårt att få fram effekterna av en specifik drog. Men det är trots detta utan tvekan klart att alla typer av droger är skadliga för både mamman och fostret.

» Cannabis
Effekter hos barn vars mammor använder cannabis är bland annat; för tidig förlossning, låg födelsevikt, kortare kroppslängd, skakningar och missbildningar. Cannabis påverkar även barnets hjärtfrekvens och blodtryck. När barnet växer upp kan också talutvecklingen bli försenad.

» Heroin
Heroin framställs ur morfin. Genom sin kemiska framställning har heroin flera gånger starkare effekt än morfin. Effekter hos barn vars mammor använder heroin är bland annat; lägre födelsevikt och mindre huvudomfång. Efter förlossningen kan barnen också få abstinenssymtom, till exempel skakningar, sömnrubbningar och hyperaktiva reflexer.

» Kokain
Kokain kan leda till missfall, placentaavlossning, dödfött barn, låg födelsevikt, missbildningar som underutvecklad hjärna. Barnet kan också få hjärninfarkter och hjärnblödningar.

» Amfetamin
Amfetamin kan leda till för tidig förlossning, abstinensbesvär hos barnet efter förlossning, missbildningar som blodkärlsmissbildning, outvecklat tarmsystem och vattenskalle. Efter födseln har man också sett att barnen har lägre intelligens.

» LSD
LSD är en mycket kraftig drog. Den kan skada embryots kromosomer om den tas under graviditetens första tolv veckor. Senare i graviditeten kan den också skada barnets utveckling och tillväxt.

Övriga risker
Droger utsätter även barnet för andra typer av faror. Använder mamman till exempel sprutor ökar risken för hiv och hepatitsmitta. Den som använder droger utsätter också sitt barn för olika hälso- och säkerhetsrisker, eftersom man inte har full kontroll över sin kropp.

Kontakta vården
Kontakta vården om du använder droger eller är osäker på vad som gäller. Din barnmorska kan svara på frågor och hjälpa dig att få vård.