Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 20 september 2018, Av michael

Strålning

Alla utsätts i det dagliga livet för små doser av strålning, men under graviditeten är det klokt att undvika onödig strålning eftersom vissa typer kan leda till skador på barnet.

Röntgen
Bukröntgen i början på graviditeten, särskilt om man blir röntgad flera gånger eller om man tar flera bilder vid en och samma undersökning, medför en något ökad risk för barnet.
Under graviditeten ska man i största möjliga mån undvika röntgenstrålning, även hos tandläkaren. Tandläkarröntgen ger mycket låga stråldoser nu för tiden, men under de första tre månaderna av graviditeten brukar man undvika att ta röntgenbilder eller använda ett heltäckande blyförkläde, för att det inte skall finnas någon som helst risk för fosterskada p.g.a. röntgenstrålning.

Dataskärm (bildskärm)
Den ökade användningen av data- och TV-skärmar, framför allt färgslärmar, har lett till att man ifrågasätter om de är säkra för barnet. Alla dessa skärmar avger strålning. Den mängd strålning barnet utsätts för beror dels på typen av skärm och dels på hur länge mamman sitter framför skärmen.
Det finns inga entydiga bevis eller rapporter som visar på att strålning skulle vara farlig eller skadlig för barnet. Men man kan iakta ett visst mått av försiktighet iallfall och kanske ersätta sin gamla skärm med en nyare då dessa avger mindre strålning, alternativt skydda sig med ett enkelt skärmskydd som finns att köpa i alla dataaffärer.
Om man fortfarande känner sig orolig så har man idag som kvinna rätt att kräva omplacering om man arbetar bakom bildskärm.