Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 26 juni 2018, Av michael

Polycystiska ovarier (PCO)

Vad är PCO (Polycystiska ovarier)?

För att förklara PCO behöver vi lite inledande information:

Kvinnor kan ha utebliven ägglossning ett par gånger om året utan att det anses onormalt. Faktum är att man idag tror att de många kvinnor inte har ägglossning 12 gånger per år, utan bara kanske tio gånger.

Mensen är ju egentligen en biverkning av en ägglossning, ett obefruktat ägg som stöts ut tillsammans med livmoderslemhinna, men man kan ha en mens fastän man inte har haft ägglossning.

I de fallen är det bara livmoderslemhinna och rester som kommer ut i form av mens. Men om man har väldigt oregelbunden mens, eller kanske helt utebliven mens, så kan man misstänka andra diagnoser. Den vanligaste av dessa är PCO.

Några kallar det ett funktionellt sjukdomstillstånd, andra ett syndrom.

Hur visar sig PCO?

Polycystiska ovarier är en sjukdom/ett syndrom som berör äggstockarnas funkton. Det kan leda/leder till oregelbunden eller utebliven ägglossning, förstorade äggstockar och många vätskefyllda blåsor (cystor) i äggstockarna.

Ytterligare symptom kan vara oregelbundna, glesa eller uteblivna menstrautioner, ökad behåring och övervikt. Även halterna av testosteron (manligt könshormon) och östron (ett kvinnligt könshormon) är/kan vara förhöjda.

Det mest framträdande symptomet är dock utebliven ägglossning vilket är en av orsakerna till att Polycystiska ovarier oftast upptäcks i samband med barnlöshetsutredningar.

PCO resutlterar i att folikelutvecklingen och ägglossningen hämmas och att hårväxten ökar hos ca 70 % av kvinnorna med sjukdomen.

För 55% innebär PCO att menstrautionerna uteblir helt och för övriga blir den oregelbunden eller gles. Graden av övervikt varierar hos PCO-kvinnorna.

Det förkommer även insulinresistens hos vissa PCO-kvinnor (av typen diabets 2).

Hur konstateras PCO?

Polycystiska ovarier konstateras vanligen genom ett vaginalt ultraljud där man tydligt kan se om äggstockarna har ett PCO-typiskt utseende. Finns det mer än 10 halvstora blåsor brukar man säga att kvinnan har PCO. Dessutom mäter man äggstockarna för att se om de är förstorade.

Nästa steg i utredningen är att genom blodprov se om kvinnan har förändrade hormonvärden, t.ex. förhöjda värden av testosteron eller östron. Dessutom mäter man progesteron värdet i blodet (omkring cykeldag 21-24) för att se om kvinnan haft ägglossning.

Många gynekologer vill även undersöka om det finns några blockeringar i äggledarna och livmodern innan vidare behandling sätts in.

Behandling

Kvinnor som p.g.a. PCO har utebliven eller gles ägglossning kan få behandling med hormonstimulerande tabletter innehållande ämnet Klomifen (Clomivid och Pergotime). Dessa preparat ska hjälpa fram en ägglossning. Om ägglossningen ändå uteblir ökas dosen.

Det finns även hormonstimmulerande sprutor (Gonal-F) att tillgå om tabletterna inte skulle fungera. I sista hand kan man få hjälp med konstgjord befrukting (IVF eller ICSI).

Glädjande för alla kvinnor med Polycystiska ovarier är att de är relativt lättstimmulerade. De flesta bli alltså gravida med mer eller mindre hjälp av hormoner eller liknande.

Vill man inte bli gravid behandlas man med gulkroppshormon som reglerar blödningarna (främst framkalla dem om de uteblir) för att på sikt undvika cancer i livmoderkroppen (risken för det kan öka om man inte har blödningar under en längre tid).

Misstänker du att du har Polycystiska ovarier bör du vända dig till gynekolog eller husläkare för undersökning.