Niomanader.se I samarbete med Babyplan®
Du är här:

Senast uppdaterad, 20 september 2018, Av michael

Abort

Det svåra valet
I Sverige har vi fri abort. Detta betyder att en gravid kvinna, fram till och med den 18:e graviditetsveckan, har rätt att få sitt havandeskap avbrutet. Förutsättningen är bara att man bor i Sverige.
Efter 18:e veckan kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten.
Man räknar graviditetsveckor från och med den senaste menstruationens första dag, alltså inte den dagen man blir gravid, utan cirka två veckor tidigare.

”Jag var gravid och det var helt fel tillfälle. Jag som älskade barn och som alltid sagt att jag inte skulle kunna göra abort fann mig i en situation som var ohållbar.
En blivande pappa som inte var intresserad. Student, boende i en studentkorridor och med dålig ekonomi. Det gick bara inte. Det hade inte varit rättvis mot någon av oss, varken barnet eller mig.”

Hur gör man om man funderar på abort?
Man skall ringa direkt till närmaste Abortmottagning så snart man funderar på att göra abort. Då blir man erbjuden samtal med kurator och får en tid hos läkare för undersökning.

”Vårt barn hade en svår kromosommissbildning. Det skulle inte klara sig utanför livmodern utan dö i samband med förlossningen. Vi ställdes inför valet att fortsätta eller avbryta. Vi valde att avbryta. Jag kunde inte ha burit ett barn så länge bara för att förlora det. Jag ville inte se vad jag förlorade liksom.”

Vad händer hos läkaren?
Vid läkarbesöket förvissar sig läkaren om att man verkligen vill göra abort, och att det är kvinnans egen önskan. Beslutet om abort är alltid kvinnans beslut även om mannen kan framföra sina åsikter.
Läkaren gör en gynekologisk undersökning för att se hur stor livmodern är. Ofta görs en ultraljudsundersökning för att fastställa hur långt graviditeten gått. Man tar också prover för att kontrollera att det inte finns några bakterier i livmoderhalsen. Om så är fallet får man antibiotika så att det inte blir några komplikationer vid aborten.

”Han sa att jag skulle göra abort. Jag visste varken ut eller in. Kunde han bestämma det? Han sa att han inte tänkte ta hand om nån unge och att det var slut om jag fortsatte graviditeten.
Han bokade tid på abortkliniken så att ’det blev gjort’ och jag fick prata med en kurator. Kom fram till att jag inte kunde göra abort. Det var bara så fel för mig. Idag lever jag ensam med min dotter.”

Vem kan jag prata med?
Alla har rätt till samtal med en kurator före abort. En abort är för majoriteten en jättesvår upplevelse som man bär med sig, kanske genom hela livet. Speciellt om man inte var säker på att man faktiskt gjorde rätt. Det är därför viktigt att prata igenom situationen ordentligt.
Mannen får vara med vid samtalet om kvinnan så önskar. Han har också, liksom kvinnan, möjlighet att gå till kuratorn ensam för att prata igenom den oplanerade graviditeten, vare sig de sedan väljer att göra abort eller ej.

Kuratorn är till för att man skall få tillfälle att öppet vrida och vända på sina skäl för och emot att behålla barnet. Kuratorns uppgift är att hjälpa en fram till det beslut som är det mest rätta i den livssituation man har, inte att övertala någon till det ena eller andra.

Till kuratorn kan man gå båda två eller var och en, mannen får gärna komma ensam om han vill. För honom kan det kännas svårt att inte få vara den som har det slutliga beslutet, men ändå vara den som skall ge sin kvinna stöd även om hon beslutar mot hans vilja.

Beslutet om att få en abort utförd är dock alltid kvinnans eget. Hon kan aldrig tvingas, varken att göra en abort eller att genomföra havandeskapet. Även om hon är under 18 år behöver man i Sverige inte ha sina föräldrars godkännande.

Däremot har föräldrar eller vårdnadshavare rätt att få veta att man gör en abort, om man är under 18 år. Undantag får bara göras om det är till allvarlig skada för den unga om föräldrarna får veta.

De flesta ungdomsmottagningar har rådgivning för unga som blivit oplanerat gravida.

Hur går abort till?
De första månaderna kan man välja på att göra medicinsk eller kirurgisk abort.

Vid medicinsk abort sväljer man tabletter som förhindrar att graviditeten fortsätter. Efter två dygn tar man ett hormon som gör att livmodern stöter ut graviditeten som vid ett missfall. Vid aborten får man smärtstillande medel i form av tabletter, stolpiller eller sprutor. Man stannar kvar på abortkliniken i några timmar i samband med sammandragningarna. Medicinsk abort kan man gör till och med nionde graviditetsveckan.

Vid kirurgisk abort suger man ut graviditeten med ett slags sugrör genom livmoderhalsen efter att man vidgat modermunnen. Vidgningen kan man göra med stift eller med ett läkemedel som mjukar upp och öppnar livmoderhalsen. Kvinnor som inte fått barn och som gått längre i graviditeten får alltid det livmoderhals-uppmjukande hormonet eller ett slags stift som sväller i livmoderhalsen och på så sätt öppnar den. Kirurgisk abort sker i lokalbedövning via slidan eller under narkos via spruta i armen. Operationen tar bara några minuter men hela proceduren tar oftast en dag, man behöver inte sova på sjukhuset. Kirurgisk abort kan man göra till och med 12:e graviditetsveckan.

Om graviditeten gått längre än 12 veckor gör man en kombination av kirurgisk och medicinsk abort. En sådan abort tar lite längre tid och man får oftast stanna på sjukhuset över natten.

Om man gått längre än 18 veckor måste man ansöka om att få abort hos socialstyrelsen. Kvinnoklinikens abortmottagning hjälper till med sådan ansökan. För att få abort efter 18:e veckan måste man ha synnerliga skäl. Före 18 veckan behöver man alltså inte, om man inte vill, förklara för någon, varför man vill ha abort.

Efter aborten
Efter medicinsk abort har man en blödning, som är lite rikligare än en mens, i några veckor, efter kirurgisk abort blöder man oftast inte lika länge. Sjukskrivning är i allmänhet inte nödvändigt. Man skall vara försiktig så att det inte kommer in bakterier i slidan medan livmoderhalsen är öppen. Man skall alltså inte bada, använda tampong eller ha samlag så länge blödningen pågår. Duscha går bra.

Om man haft graviditetsillamående brukar det gå över på några dagar efter aborten.

Efter 2-4 veckor bör man kontrollera sig hos en barnmorska eller läkare för att kontrollera att graviditeten verkligen blivit avbruten.

”Jag kräktes varje dag i en vecka. Jag vet inte om det var för att hormonerna fanns kvar eller för att jag mådde så dåligt över vad jag hade gjort. Det var helt fel beslut och jag visste det i stunden som jag började blöda.”

”Det var en oerhört tyngd som lyftes från mina axlar när jag gick ut från sjukhuset. Snart var det förbi. Krille höll mig i handen och det kändes bra. Någon gång i framtiden skulle vi ha en familj, men inte nu.”

Efteråt…
De allra flesta som genomgått abort känner sig psykiskt lättade och nöjda med sitt beslut. Men inte alla. Många gånger kan det också behövas stöd efteråt. Abortkuratorn finns tillgänglig för samtal så länge man behöver det och kan också förmedla kontakt med annan behandling om man så önskar.

Risker efter abort
Risken att behöva gå igenom en skrapning på grund av rester i livmodern är ungefär lika stor vare sig man gjort medicinsk eller kirurgisk abort. Det händer i 3-4% av alla aborter.

Den vanligaste komplikation till abort är annars infektion i livmodern vilket drabbar någon hundradel av alla aborter.

Risken att få en komplikation som innebär att det blir svårt att få barn i framtiden är oerhört liten, mindre än en på tusen. I själva verket är risken för följder som påverkar hälsan eller förmågan att få barn större om man föder barn än vid abort. En abort påverkar alltså inte din/er chans att bli gravid igen.

När kan jag bli gravid efter abort?
Efter en abort kan det ta upp till 9 veckor innan kroppens normala hCG-nivå återställs. Om du testar under den perioden går det inte att avgöra om resultatet ”Gravid” beror på en ny graviditet eller på en kvardröjande förhöjd hCG-nivå från din förra graviditet. I sådana fall rekommenderar man att du tar kontakt med din barnmorska eller gynekolog.
Om det har gått mer än 9 veckor sedan du genomgick en abort, kan det vara svårt att beräkna när du ska testa eftersom din menstruationscykel kan vara oregelbunden. Om du inte vet när du ska ha mens nästa gång, bör du låta det gå minst 19 dagar efter senaste gången du hade oskyddat samlag innan du testar.